Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 november 2002

Nya professorer vid Stockholms universitet

Christer Silfverberg har utsetts till professor i finansrätt Milan Bily i slaviska språk, med språkvetenskaplig inriktning

Christer Silfverberg, finansrätt.
Hans intresse är i första hand riktat mot skattefrågor angående generationsskiften. Hans avhandling handlade om gåvobeskattningen i ett nordiskt perspektiv. Därefter har han publicerat ett antal artiklar, läroböcker och handböcker om arvs- och gåvobeskattning och generationsskiften. Under senare tid har Christer Silfverberg ägnat sig allt mer åt internationella, frågor inom detta område. Ett annat ämnesområde för hans forskning är inkomstbeskattningen av fysiska personer och socialavgifter.

Milan Bily, slaviska språk, med språkvetenskaplig inriktning
Han har sysslat med en rad forskningsområden inom både allmän lingvistik och slaviska språk, särskilt ryska och tjeckiska. På sistone har han bland annat forskat inom kasusproblematiken och sökt svaret på frågor som: Hur ska man avgöra vad som är resp. inte är kasus i ett språk? Hur skiljer sig språk som verkligen har kasus som grammatisk kategori från kasuslösa språk? Hur fastställer man kasusuppsättningen i ett genuint kasusspråk? Går det, trots allt, att upptäcka en gemensam, föränderlig betydelse hos alla användningar av ett kasus i ett givet språk?
Ett annat stort intresseområde är fonologi, om språkljuden som funktionellt system.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera