Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 november 2002

Attityder till miljömärkning

Det finns en stor grupp människor som känner ett miljöengagemang, men det räcker inte för att de ska välja miljömärkta varor. De varor som är miljömärkta väljs framför allt av “redan frälsta”. Negativ miljömärkning, som inte finns idag, skulle däremot få fler konsumenter överlag att välja bort de produkter som är mest skadliga för miljön. Det visar Gunne Grankvist, universitetsadjunkt vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, i sin nyligen framlagda doktorsavhandling i psykologi.

I Gunne Grankvists forskning studeras attityder och värderingar ur ett psykologiskt perspektiv, med särskild fokus på människors inställning till miljömärkning. Hur ser kopplingen ut mellan människors uppfattning och deras handlande?

Fungerar bäst på redan övertygade

Resultatet av hans forskning visar att positiv märkning (d.v.s att produkten med avseende på miljökonsekvenser är bättre än andra liknande produkter) fungerar bäst på de människor som redan är övertygade i miljöfrågor. De människor som väljer miljömärkta alternativ av matvaror som mjölk, bröd, kött och potatis lägger större vikt vid inköpskriterierna “bra för miljön” och “bra för den egna “hälsan”. Ju oftare man väljer miljömärkt, desto mer positiv är man. Dessa konsumenter har också mer positiva åsikter om miljömärkta produkters egenskaper, t.ex. vad gäller smak.

Negativ märkning påverkar fler

Gunne Grankvist har i sin forskning vidare funnit att negativ märkning, som signalerar att en vara “är sämre än genomsnittet med avseende på miljökonsekvenser” skulle påverka en större grupp konsumenter till aktivt handlande.
– Rent generellt reagerar människor starkare på negativ information än positiv, säger Gunne Grankvist. Det finns en potential i märkningen som inte utnyttjas idag för att få fler konsumenter att välja produkter som är minst skadliga för miljön. Frågan är dock om en negativ miljömärkning är möjlig? Det är ett politiskt avgörande.

Fotnot
Gunne Grankvists avhandling lades fram 25 oktober vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, och heter “Determinants of Choice of Eco-Labeled Products”. Hans forskning ingår i ett flervetenskapligt forskningsprojekt om uthållig livsmedelsproduktion – MAT21.

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Gunne Grankvist, tel 0521- 26 48 37 , e-post gunne.grankvist@htu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera