Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 november 2002

Modellering av produktens form och syfte

Kopplingen mellan information om en tilltänkt konsumentprodukt och dess form och gestalt är av väsentligt intresse i det dagliga designarbetet. Behovet finns inom industriell produktutveckling, där kommunikation mellan designer och konstruktör ofta handlar om form och material. I en doktorsavhandling på Chalmers föreslår Peter Schachinger ett sätt att modellera den tilltänkta produkten, vilket inte bara innehåller förslag på geometri och material utan även beskrivningar av syfte och mål, funktioner och begränsningar i en sammanhållen helhet.

Ett syfte har varit att främja och underlätta datoranvändning, för att produktutvecklare lättare ska kunna nå aktuell information oberoende av var man befinner sig. I dagsläget utförs mycket designarbete på pappersskisser och fysiska modeller vilka har nackdelen att snabbt bli utdaterade. Peter Schachinger hävdar att befintliga geometrimodellerare, eller CAD-verktyg, fungerar mycket väl för syften som produktspecificering och lösningsskissning, även om dessa oftast inte används till detta i dagsläget. Tillsammans med informationshanteringsverktyg och Virtual Reality-verktyg kan den skapade informationen dessutom kommunicreas bättre. I den föreslagna produktmodellen, som är ett exempel på på detta, modelleras funktionsstrukturer och kravbilder tillsammans med lösningsförslag i den tredimensionella världen.

Schachingers forskning utgår i mycket från designmetodik och produktmodellering, vilket lärs ut flitigt vid landets maskinteknik- och industridesignutbildningar. Vissa nya hypoteser presenteras framför allt vad beträffar hur kopplingen form och funktion ska modelleras.

Avhandlingen, som heter “Supporting Form Synthesis: Modeling Product Structure and Behavior in a Computerized Environment”, försvaras vid en offentlig disputation på Chalmers den 5 november 2002 klockan 10:00 i sal VH, Sven Hultins gata 6, Göteborg.

Kontaktinformation
Mer information:
Peter Schachinger, Teknisk design, Chalmers tekniska högskola,
tel: 031-772 1374, e-post: peter.schachinger@me.Chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera