Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 oktober 2002

Morgondagens vårdforskning

Vårdkongress, 7-8 november 2002, Norra Latin, StockholmUnga forskare, från norr till söder, samlas för att presentera och diskutera aktuell och framtida vård- och omsorgsforskning

I takt med att kritiken ökar mot vård och omsorg blir forskningen inom dessa områden viktigare. Kunskapen, som genereras är viktig för vårdens kvalitet och utveckling. Landets doktorander fyller därmed en viktig funktion i arbetet med att utveckla kunskap för praktiken.

För andra året i rad anordnar Karolinska Institutet och dess partnerskolor (Mitthögskolan, Mälardalens Högskola, Örebro Universitet, Högskolan Dalarna) en kongress, särskilt för doktorander och unga forskare inom området. I år anordnas kongressen i samarbete med Vårdalstiftelsen och Vårdalinstitutet. Mer än 90 forskningsprojekt presenteras och de demonstrerar den stora bredd som vård- och omsorgsforskningen har. De demonstrerar också var frontlinjen i denna forskning går.

Presentationerna omfattar resultat från forskning om äldres situation, vård och omsorg. Till exempel presenteras resultat som rör förekomst av olika problem som smärta, urininkontinens, livskvalitet, effekten av sjukgymnastisk behandling liksom äldres syn på prioritering i vården. Även forskning om olika sätt att förstå och stödja närstående samt personer som insjuknat i någon demenssjukdom presenteras.

Ett andra stort område rör kroniska sjukdomar som stroke och cancer. Särskilt ses forskning om konsekvenser av stroke och insatser för att förbättra situationen. Även andra neurologiska tillstånd som MS behandlas i forskningen. Presentationerna som rör cancer har en god spridning i det att det forskas om barn, äldre samt invandrare med cancer. Det är särskilt forskning som rör hur livet påverkas av att drabbas av cancer och olika sätt att ge psykosocialt stöd och dess effekter.

Ett tredje stort tema rör kvinnors och barns hälsa. Här presenteras forskning som rör graviditet och depression, abortpiller och forskning om kvinnors upplevelser av att ha drabbats av hjärtinfarkt, effekter av olika sätt att behandla stressinkontinens. Barnens situation uppmärksammas i studier som rör ADHD samt handikappade barns situation särskilt i skolmiljö.

Hälso- och sjukvården, dess tillkortakommanden och förtjänster, vårdmiljöer liksom olika specialarrangemang har varit föremål för forskning i en mängd olika varianter från rådgivning före sjukhusvård, akutvård till vård i hemmet.

Sammantaget är det en stor bredd i forskningen från problem i samband med stamcellstransplantation till upplevelsen av ofrivillig psykiatrisk vård. Den stora bredden och variationsrikedomen i projektens natur är en styrka och samtidigt en risk i den meningen att studierna blir små och isolerade och att kunskapsbidraget då kan bli för fragmenterat.

Den nu arrangerade kongressen är ett sätt att stödja samarbete, nätverk och nya studier i större grupper. Kongressen arrangeras för att främja utveckling av nätverk mellan olika forskargrupper och för att de skall inspirera varandra till nya samarbetsprojekt ännu mera i frontlinjen för vård- och omsorgsforskning. Kunskapen om vård och omsorg som fenomen, dess innehåll och framförallt mottagarnas behov och situation är synnerligen viktig för ett modernt och högt stående samhälle.

Arrangörerna planerar att denna typ av kongress skall vara ett årligen återkommande inslag för att stärka och bidra till kraftsamling inom vård- och omsorgsforskningen.

För ytterligare information och detaljerat program, se:
http://www.ki.se/hcs/Kongress.html

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera