Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 oktober 2002

132 miljoner till utbildningsvetenskap: lärandeprocesser, lek och datorstöd

Medel för 41 projekt och 16 planeringsbidrag är resultatet av årets utdelning från utbildningsvetenskapliga kommittén vid Vetenskapsrådet. Beviljade projekt visar upp stor spännvidd vad gäller såväl frågeställningar som representerade discipliner och berörda lärosäten. Många ansökningar rör inlärningsprocesser inom naturvetenskap, teknik och språk, såväl för skolelever som högskolestudenter.

Målet med Vetenskapsrådets satsning inom utbildningsvetenskap är att stärka forskning och forskarutbildning kring utbildning och lärande. Lärarutbildningen och de pedagogiskt yrkesverksammas behov av kunskapsutveckling ska särskilt uppmärksammas.

Fler ansökningar
Det är tredje gången Vetenskapsrådet utlyser medel inom utbildningsvetenskap. Totalt kom 199 ansökningar in, vilket kan jämföras med 50 ansökningar för 2001 och 150 ansökningar för 2002. Nära hälften av ansökningarna är från kvinnliga sökande.
– Forskningsområdet är högintressant med tanke på den aktuella diskussion som förs kring skola och lärande. Därför är det glädjande att antalet ansökningar fortsätter att öka inom det här nya området, säger Berit Askling, huvudsekreterare i utbildningsvetenskapliga kommittén.
Totalt delas 132 miljoner ut till ny forskning inom utbildningsvetenskap. Förutom projektbidrag beviljades även en forskarskola, ett nätverk och ytterligare en forskarskola får planeringsbidrag. Bidragen delas ut från nästa år till mellan tre och fyra år framåt.

Samverkan och stor spännvidd
De beviljade projekten finns inom en rad forskningsområden: didaktiska frågor inom naturvetenskap, teknik och språk, yrkeslärares kunskapsutveckling, lek och lärande i förskolan, olika synsätt på musikundervisningen, statlig styrning av skolan i historiskt perspektiv och datorstöd i språkundervisning samt i medicinsk och teknisk utbildning,
– Tillsammans visar de här projekten på spännvidden inom det utbildningsvetenskapliga forskningsfältet. Ansökningarna avslöjar också i flera fall intressant samverkan mellan forskare från olika discipliner och från olika lärosäten, säger Berit Askling.

Alla beslut och mer fakta
Utbildningsvetenskapliga kommittén inrättades förra året och har till uppgift att stödja forskning om utbildning och undervisning samt om lärande och kunskapsbildning.
Mer om fakta om utbildningsvetenskap och ansökningsomgången, lista över alla beviljade projekt uppdelad på olika högskolor och utbildningsorter finns på Vetenskapsrådets webbplats under “Beviljade bidrag” eller “Utbildningsvetenskap”.

Kontaktinformation
Ytterligare kommentarer
Berit Askling, huvudsekreterare utbildningsvetenskapliga kommittén
08-546 441 84 / berit.askling@vr.se

Birgitta Mattsson, informationsansvarig utbildningsvetenskap
08-546 442 11 / birgitta.mattsson@vr.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera