Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 oktober 2002

Beröm för sjuksköterskeutbildning

Högskoleverket ger landets största sjuksköterskeutbildning med beröm godkänt. Bristerna från 1999 har rättats till och utbildningen vid Karolinska Institutet anses nu bland de bästa i landet.

Glädjebeskedet kommer bara ett par månader efter att utbildningen flyttat in i nya lokaler i Flemingsberg bredvid Huddinge Universitetssjukhus och Södertörns högskola.
Kritiken från en tidigare utvärdering 1999 gällde bl a bristande samordning med andra KI-utbildningar. Dessutom behövde lärarnas kompetens höjas, anknytningen till forskningen bli tydligare och studenterna få mer inflytande.

Stor satsning
Bedömarna berömmer nu den stora satsning som gjorts för att höja kvaliteten och öka kvalitetstänkandet. Disputerade lärare har rekryterats och de andra lärarna har fått högre kompetens. Pedagogiken har uppgraderats, bl a genom att man infört PBL (Problembaserat Lärande). Anknytningen till forskningen har förbättrats.
“Omvårdnadsämnet bör inte splittras på olika KI-institutioner. Det bör få utvecklas på en egen institution. Men det måste bli synligare för att överleva på sikt”, avslutar verket sin bedömning.

För mer information, kontakta:
Prefekt Stefan Eriksson, Institutionen för omvårdnad, Karolinska Institutet,
tel. 08-728 3683 alternativt via mail: stefan.eriksson@omv.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera