Tema

Säkrare riskbedömning ökar hoppet för leukemisjuka barn

Barn som drabbas av leukemi och behandlas med cellgifter har visat stora skillnader i behandlingsresultat. Trots att man idag kan bota många av de barn som insjuknar, får 25% återfall. Britt-Marie Frost, barncancerläkare i Uppsala, visar i sin avhandling hur man bättre kan förutsäga risken för återfall. Hon visar också hur doseringen av cellgifter kan förbättras för att minska återfallsrisken.

Genom att i laboratoriet analysera hur cancercellerna hos leukemipatienter reagerar på olika cellgifter går det till viss del att förutsäga hur sjukdomen kommer att utveckla sig. I en stor nordisk studie har prover från över 500 barn som insjuknat i akut lymfatisk leukemi mellan 1992 och 2000 analyserats med en metod som utvecklats i Uppsala. Genom att jämföra cancer cellernas olika känslighet för cytostatika går det i vissa fall att förutsäga hur stor risk barnen har för återfall, detta redan i samband med att sjukdomen upptäcks. Barn med stor risk för återfall skulle kunna ges en mer intensiv behandling.

Britt-Marie Frost har också i sitt avhandlingsarbete gjort laboratorietester av ett nytt möjligt framtida preparat kallat CHS 828. Det hade god effekt både ensamt och tillsammans med tidigare kända medel.

Vidare redovisar Britt-Marie Frost i sin avhandling två studier av individuell mätning av de vanliga cellgifterna doxorubicin och vincristine. När det gäller läkemedlet doxorubicin, ett viktigt cytostatika vid behandling av leukemi, visar det sig att koncentrationen i blodet varierar med ålder och även med den så kallade tumörbördan, som mäts i antal vita blodkroppar vid insjuknandet. Det finns också ett samband med kroppskonstitutionen (BMI) som kan ha betydelse. Höga nivåer vita blodkroppar och högt BMI gav lägre koncentration av läkemedlet i blodet.

Hittills har doseringen av vincristine, ett annat viktigt cytostatika, utgått från kroppsytan med en maxdosering som uppnås redan vid en kvadratmeter kroppsyta. Det har inneburit att större barn, som också har en större återfallsrisk, kan ha fått för låga doser.

Det finns sedan tidigare relativt få studier av cellgiftsbehandling på barn. De studier som Britt-Marie Frost nu presenterar i sin avhandling visar att det inte finns någon skillnad i upptagningsförmågan mellan olika åldrar och att större barn med större kroppsyta därför har fått för låga doser cellgifter. Som en följd av dessa studier har nu maxdoseringen i hela Norden ökats från 2,0 till 2,5 mg.

Britt-Marie Frost disputerar på avhandlingen ”Chemotherapy in Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia. In Vitro Cellular Drug Resistance and Pharmacokinetics” fredagen den 1 november kl. 9.15 i Rosénsalen, ing. 95, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Kontaktinformation
Britt-Marie Frost kan nås på telefon 018-611 58 83 eller via e-post britt-marie.frost@kbh.uu.se

Säkrare riskbedömning ökar hoppet för leukemisjuka barn

 lästid ~ 2 min