Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 oktober 2002

Observationer av stratosfäriska moln

Stratosfäriska moln bildas på ca 20-25 kilometers höjd om temperaturen blir tillräckligt låg. Ibland har de ett väldigt speciellt färgglatt utseende och kallas då pärlemormoln.

Pärlemormoln har observerats systematiskt sedan slutet av 1800-talet. Dock var det först i och med upptäckten av ozonhålet i Antarktis som de blev intressanta för atmosfärsforskningen, eftersom man snabbt insåg att det är kemiska reaktioner just på stratosfärsmolnens partiklar som frigör klor ur klorhaltiga föroreningar så att ozonnedbrytningen kan ske.

Avhandlingen behandlar observationer av stratosfäriska moln med optiska instrument, kameror och fotometrar. Både förekomsten av molnen och deras förhållande till atmosfärens dynamik, luftmassornas rörelse, har kunnat studeras. Resultaten bekräftar idéerna att de flesta metoder för observation av stratosfärsmoln underskattar deras förekomst och att atmosfäriska vågor som bildas när vinden blåser över fjällen påverkar bildningen av molnen i norra Skandinavien. Pärlemormoln har kunnat följas och då rört sig i ett vågliknande mönster.
Metoder för att bestämma partiklarnas storlek genom att studera molnens färgmönster genom filter har också studerats.

Carl-Fredrik Enell är född och uppvuxen i Norrköping och studerade fysik vid Linköpings universitet 1990-1996. Sedan 1996 är han bosatt i Kiruna och anställd som doktorand vid Institutet för rymdfysik.

Fredagen den 25 oktober försvarar Carl-Fredrik Enell, Institutet för rymdfysik (IRF), Kiruna, sin doktorsavhandling med titeln Optical studies of polar stratospheric clouds and related phenomena. Svensk titel: Optiska studier av stratosfärsmoln och med dessa sammanhörande
fenomen.
Disputationen äger rum kl. 10.00 i stora aulan på IRF i Kiruna.
Fakultetsopponent är professor Donal Murtagh, Institutionen för rymd- och radiovetenskap, Chalmers tekniska högskola, Göteborg.

Kontaktinformation
Carl-Fredrik kan nås på:
Tel: 0980-79014
E-post: carl-fredrik.enell@irf.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera