Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 oktober 2002

Ekosystemperspektiv i ekonomi

Vad händer om ekonomerna tar hänsyn till att naturresurser produceras inom ekosystem med komplex dynamik? Hur ska man kompensera lantbrukare som skapar våtmarker på sitt land om man inte känner till deras kostnader? Anne-Sophie Crépin har i sin doktorsavhandling vid Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet undersökt dessa frågor.


Ekonomer har länge konstruerat modeller för hur människor förväntas hushålla med naturresurser samt hur de borde hushålla med dem för maximal välfärd. Dessa modeller utgår ofta från enkla antaganden om hur naturresursen produceras och de leder till enkla policy rekommendationer. Dessa går ofta ut på att resursen ska användas så att marginalkostnaden är lika med marginalintäkten vid varje tidpunkt.

I två artiklar använder Anne-Sophie Crépin modeller av komplexa ekosystem som korallrev och skogar för att undersöka effekterna av mänskliga aktiviteter såsom fiske, älgjakt och skogsavverkning. Hon visar hur dessa aktiviteter kan leda till dramatiska förändringar i ekosystemen och äventyra framtida möjligheter att jaga, fiska och avverka. Det beror på att flera jämvikter kan uppstå och mänsklig aktivitet ökar riskerna för att ekosystemen övergår till ett annat, mindre produktivt tillstånd. Även om aktiviteterna sker under kontrollerade former kan det vara svårt att räkna ut vilken jämvikt som ger störst välfärd. Till skillnad från traditionella resultat i naturresursekonomi måste man här beräkna alla framtida intäkter och kostnader av att välja den ena jämvikten framför den andra för att kunna bestämma vilken som är bäst.

I en tredje artikel jämför Anne-Sophie Crépin olika avtal som kan erbjudas lantbrukare för att de ska skapa våtmarker på sin mark. Hon visar att planerarens brist på kunskap om lantbrukarens kostnader leder till att det inte är självklart vilket avtal som är bäst. Det beror i allmänhet på hur mycket kostnaderna skiljer sig mellan olika lantbrukare och hur tung skattebördan är för dem som ska finansiera våtmarkerna.


Doktorsavhandlingens titel: Tackling the economics of ecosystems

Disputationen äger rum torsdag 24 oktober kl. 10.00 i hörsal 4, hus B, Södra huset, Frescati. Opponent är professor Anastasios Xepapadeas, University of Crete, Department of Economics, Rethymnon, Kreta, Grekland.

Anne-Sophie Crépin kan nås per telefon 08-673 95 34 (Beijer Institutet, Kungliga Vetenskapsakademien, Box 50005, 104 05 Stockholm), e-post asc@beijer.kva.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera