Artikel från Umeå universitet
18 oktober 2002

Swedkid, ett nytt, interaktivt läromedel – mot rasism och fördomar

Kan ett interaktivt läromedel på webben förebygga att barn och ungdomar med mångkulturell bakgrund möts av fördomsfulla attityder? Ja, det är förhoppningen hos de forskare vid Umeå universitet som med stöd av Skandia Idéer för Livet har utarbetat ett webbaserat läromedel som vänder sig till elever från tolv år och uppåt.

Projektet och webbplatsen som kallas för Swedkid fokuserar hur det kan vara att växa upp i ett mångkulturellt Sverige. Läromedlet kommer att vara gratis för alla skolor som vill använda det.

Forskarna bakom projektet, professor Gaby Weiner och doktoranden Camilla Hällgren, är båda verksamma vid institutionen för matematik och naturvetenskapliga ämnen i lärarutbildningen vid Umeå universitet.

Läs mer om Gaby Weiner på:
http://www.manv.umu.se/personal/ga_w.html
och om Camilla Hällgren på:
http://www.manv.umu.se/personal/c_h.html

Lärare och skolelever från olika platser i Sverige har varit med i arbetet att utforma Swekid. Webbplatsen berör frågor om behandlingen av minoriteter, situationen för nyanlända flyktingar/invandrare, främlingsfientlighet, antisemitism och kulturella skillnader. Eleverna kan genom webbplatsen själva uppleva hur det kan vara att komma från ett annat land till Sverige. De kan följa elva ungdomar och ta del av deras erfarenheter.

– Å vilken bra svenska du pratar, var kommer du ifrån? Det kan vara en av kommentarerna barn möts av, trots att man är född i Sverige. Webbplatsen väcker också frågan om vad som krävs för att man ska räknas som svensk. Den tar också upp frågor som till exempel hur det är att vara muslim i Sverige efter 11 september, berättar Camilla Hällgren.

Swekid är en del av projektet Eurokid som involverar akademiker som är specialiserade på mångkulturella frågeställningar inom utbildning.

– I Storbritannien skapades Britkid 1998. Jag kom i kontakt med projektet när jag var på väg till Sverige och tänkte att det var något som man kunde utveckla, säger Gaby Weiner. Vi har provat Swekid på några lärare och elever som tycker att det är ett bra och roligt läromedel.

Skandia Idéer för Livet är en avdelning på Skandia där man enbart arbetar med att utveckla och stödja arbetet för barn och ungdom. Det sker alltid i samarbete med ideella organisationer, föreningar, skolor och kommuner. Alice Bah är chef för verksamheten och hon menar att Swekid är ett bra exempel på hur man kan använda ny teknik för att lösa gamla problem:

– Vi på Idéer för Livet försöker hela tiden hitta nya former för samarbeten och metoder som gör livet bättre för barn och ungdomar. Eftersom Internet och interaktiva spel är så viktiga och självklara verktyg för ungdomar idag så är det forumet väldigt bra för de här slags frågorna. Men det är också viktigt för oss på Idéer för Livet att innehållet är precis så seriöst och genomarbetat som Umeå Universitet har arbetat fram

Det är Paregos i Skellefteå som har designat och gjort illustrationer till webbplatsen. Niklas Forslund, ansvarig för projektet, säger:

– Det här är ett av de roligaste och nyttigaste projekten vi har jobbat med! I tider av ökad rädsla för det okända måste vi alla hjälpas åt med att öka kunskapen och förståelsen.

Tekniken bakom Swedkid bygger på programvaran CaseMaster som utvecklats vid institutionen för Interaktiva medier och lärande vid Umeå universitet. Casemaster låter dig arbeta casebaserat över webben och programvaran har precis kvalificerat sig till final European Academic Software Award 2002.

Kontaktinformation
Gaby Weiner nås på:
Tel: 090-786 71 85
E-pos:t gaby.weiner@educ.umu.se

Camilla Hällgren nås på:
Tel: 090-786 71 44
E-post: camilla.hallgren@educ.umu.se

Kontakt på Skandia Idéer för Livet:
Informatör Ola Ringdahl
Tel: 08 – 788 22 95
ola.ringdahl@skandia.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera