Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 oktober 2002

Lokala Fernströmpriset i Lund till biomedicinsk forskare

Det lokala Fernströmpriset i Lund på 100 000 kronor går till biomedicinaren Heiko Herwald. Hans forskning handlar om inflammatoriska reaktioner utlösta av samspelet mellan bakterier och det mänskliga koagulationssystemet.


– Svåra infektionssjukdomar kommer att bli vanligare i takt med att befolkningen blir äldre och sjukdomar som påverkar immunförsvaret ökar, säger Heiko Herwald.
Det mänskliga koagulationssystemet är noga balanserat för att inte aktiveras i oskadade blodkärl och på så vis bilda blodproppar. Vid svåra infektioner när bakterier tagit sig in i blodbanan, så kallad sepsis (blodförgiftning) eller septisk chock, kan bakterierna dra igång koagulationssystemet. Det uppstår tusentals små blodproppar som sätter sig i organen och täpper till blod- och syretillförseln. Detta leder till att koagulationsfaktorer förbrukas och blödningar uppstår på andra ställen i kroppen. Dödligheten vid dessa tillstånd är hög och behandlingen är mycket svår.
Heiko Herwald har upptäckt att ytproteiner hos vissa bakterier kan aktivera kroppens så kallade kontaktsystem. Forskarna känner sedan tidigare till att detta system har som uppgift att bland annat starta kroppens koagulationssystem vid kontakt med negativt laddade cellytor. Bakterierna som Heiko Herwald undersökt är av arterna E. coli, salmonella, streptokocker och stafylokocker.
När kontaktsystemet aktiveras på bakteriens yta frigörs hormonet bradykinin. Det orsakar i sin tur feber, smärta, svullnad och att blodtrycket sjunker. Blodkärlets väggar blir mer genomsläppliga och blodplasma passerar ut i vävnaden, vilket i sin tur ger näring till de bakterier som växer där.
Genom att använda en hämmare, sammansatt av tre aminosyror, har Heiko Herwald kunnat bryta den reaktion som uppstår när kontaktsystemet aktiveras på bakterieytan. I djurförsök har denna behandlingsprincip visat sig fungera vid svår infektionssjukdom. Arbetet att utveckla kontaktsystemhämmaren sker i samarbete med läkemedelsindustrin.
– Vi hoppas kunna påbörja den första fasen i kliniska prövningar i slutet av nästa år, säger Heiko Herwald.
Heiko Herwald är 38 år och född i Münster i Tyskland. Han disputerade 1994 i kemi med inriktning på proteinkemi. Därefter forskade han under ett år i tyska Mainz och flyttade 1995 till Lund. Där har han under sju års tid arbetat med inflammationsforskning.

Det lokala Fernströmspriset på 100 000 kronor delas ut vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet i samband med forskningens dag den 6 november. Fernströmstiftelsen bildades 1978 efter en donation av skeppsredare Eric K Fernström. Det lokala Fernströmpriset tillfaller en yngre forskare vid varje svensk medicinsk fakultet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera