Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 oktober 2002

Surfande Seniorer

Äldre människor kan vara lika entusiastiska över den nya informations- och kommunikationstekniken som vilken annan åldersgrupp som helst i det svenska samhället.

I diskussionerna om den Digitala Klyftan framställs äldre ofta som en av de missgynnade grupper i samhället när det gäller IT-användning. Äldre påstås vara traditionsbundna eftersläntrare. Sirkku Männikkö-Barbutiu beskriver och analyserar i sin avhandling, som hon lägger fram vid Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet hur ett antal äldre faktiskt gör när de tillägnar sig ny teknik i form av persondatorer. Hon synliggör en framväxande relation mellan dessa människor och den nya tekniken, en relation som inte på något sätt är okomplicerad utan dynamisk, föränderlig och i ständig utveckling.

Motivet bakom beslutet att skaffa sig en dator kan beskrivas i termer av ’generationsklyfta’ och ’hjärngymnastik’. Tekniken skaffas och används i förhoppningen om att kunna förstärka banden till de närmaste, barnen och barnbarnen, samt för att ’hänga med’ i det moderna samhället. Med teknikens hjälp hoppas man kunna hålla åldrandet på behörigt avstånd.

Sirkku Männikkö-Barbutiu visar hur andvändningen av persondator blir en del i det postmoderna identitetsprojektet som även äldre människor ägnar sig åt. Datoranvändande seniorer är med och både skapar ’cyberkultur’ samtidigt som de är en del av den. Seniorer synliggör sig själva i olika nät-projekt samt spränger den fysiska kroppens begränsningar med datorns hjälp när de t. ex. blir ’cyberturister’. Datoranvändningen utvecklas relativt långsamt eftersom tekniken är komplicerad. Det organiserade och sociala lärandet i små studiecirklar stödjer den enskildes stegvisa erövrande av tekniken: man hjälps åt när tekniken inte fungerar; man utbyter erfarenheter och idéer om nya användningssätt; man möter tillsammans med andra äldre det moderna samhällets och den nya teknikens utmaningar.

Doktorsavhandlingens titel: Senior Cyborgs: About Appropriation of Personal Computers Among Some Swedish Elderly People.

Disputationen äger rum fredag 18 oktober kl 13.00 på Institutionen för data- och systemvetenskap, IT-universitetet, Forum, sal 401, Isafjordsgatan 39, Kista. Opponent är professor David Hakken, State University of New York Institute of Technology, Utica/Rome, USA.

Sirkku Männikkö-Barbutiu kan nås på telefon 08-16 49 10 eller e-post sirbar@lhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera