Tema

Surfande Seniorer

Äldre människor kan vara lika entusiastiska över den nya informations- och kommunikationstekniken som vilken annan åldersgrupp som helst i det svenska samhället.

I diskussionerna om den Digitala Klyftan framställs äldre ofta som en av de missgynnade grupper i samhället när det gäller IT-användning. Äldre påstås vara traditionsbundna eftersläntrare. Sirkku Männikkö-Barbutiu beskriver och analyserar i sin avhandling, som hon lägger fram vid Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet hur ett antal äldre faktiskt gör när de tillägnar sig ny teknik i form av persondatorer. Hon synliggör en framväxande relation mellan dessa människor och den nya tekniken, en relation som inte på något sätt är okomplicerad utan dynamisk, föränderlig och i ständig utveckling.

Motivet bakom beslutet att skaffa sig en dator kan beskrivas i termer av ’generationsklyfta’ och ’hjärngymnastik’. Tekniken skaffas och används i förhoppningen om att kunna förstärka banden till de närmaste, barnen och barnbarnen, samt för att ’hänga med’ i det moderna samhället. Med teknikens hjälp hoppas man kunna hålla åldrandet på behörigt avstånd.

Sirkku Männikkö-Barbutiu visar hur andvändningen av persondator blir en del i det postmoderna identitetsprojektet som även äldre människor ägnar sig åt. Datoranvändande seniorer är med och både skapar ’cyberkultur’ samtidigt som de är en del av den. Seniorer synliggör sig själva i olika nät-projekt samt spränger den fysiska kroppens begränsningar med datorns hjälp när de t. ex. blir ’cyberturister’. Datoranvändningen utvecklas relativt långsamt eftersom tekniken är komplicerad. Det organiserade och sociala lärandet i små studiecirklar stödjer den enskildes stegvisa erövrande av tekniken: man hjälps åt när tekniken inte fungerar; man utbyter erfarenheter och idéer om nya användningssätt; man möter tillsammans med andra äldre det moderna samhällets och den nya teknikens utmaningar.

Doktorsavhandlingens titel: Senior Cyborgs: About Appropriation of Personal Computers Among Some Swedish Elderly People.

Disputationen äger rum fredag 18 oktober kl 13.00 på Institutionen för data- och systemvetenskap, IT-universitetet, Forum, sal 401, Isafjordsgatan 39, Kista. Opponent är professor David Hakken, State University of New York Institute of Technology, Utica/Rome, USA.

Sirkku Männikkö-Barbutiu kan nås på telefon 08-16 49 10 eller e-post sirbar@lhs.se

Surfande Seniorer

 lästid ~ 2 min