Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 oktober 2002

Män och kvinnor behöver olika stöd vid depression

Mäns och kvinnors behov av socialt stöd för att tillfriskna från depression skiljer sig åt, visar en doktorsavhandling från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Kvinnan får inte tillräckligt mycket stöd av sin partner och familj utan måste få hjälp utifrån.

Studien visar att nära hälften av personer med depression har otillräckligt socialt stöd och det är framförallt kvinnor som behöver mer stöd än vad som finns tillgängligt i familjen. Män får i hög grad sitt sociala stöd från sin partner och familj medan kvinnor får söka sitt stöd hos personer utanför familjen. Framför allt saknar kvinnor den
emotionella komponenten av det sociala stödet samt någon förtrogen att tala med.

Personer med depression blir utsatta för mer stress än vanligt, framförallt sker en ökning av dispyter med partnern och med övriga familjemedlemmar. Detta visar vilken påfrestning depressionen ger utifrån ett familjeperspektiv.

För både män och kvinnor ledde tillfrisknandet från en depression till förändringar och utveckling i deras liv, både på ett inre och ett yttre plan. På ett yttre plan ändrade de sina praktiska dagliga sysselsättningar, både inom familjen och på arbetet. För att göra det krävdes det en inre förändring som innebar att de på olika sätt
omvärderade sitt liv.

Övergången var en lång process, där de fick anpassa sig till sin nya roll och till nya situationer. Detta ledde så småningom fram till en ny känsla av mening i livet och en fördjupad känsla av sammanhang.

Hälso- och sjukvårdens uppgift kan vara att stödja män och kvinnor med depression, så att de själva kan ta tillvara sin förmåga att hitta rätta strategier i läkningsprocessen. Viktigt är också att involvera männens och kvinnornas sociala nätverk som en naturlig del i vården, samt att
upprätta och bevara vårdande relationer.

Leg sjuksköterska Ingela Skärsäter, tel 035-13 17 81, fax 035-13 17 22
e-post: ingela.skarsater@lthalland.se


Handledare:
Ingegerd Bergbom, tel 031-77 36 070
e-post: ingegerd.bergbom@fhs.gu.se


Avhandling för filosofie doktorsexamen i omvårdnad vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Vårdvetenskapliga fakulteten, Institutionen för omvårdnad.

Avhandlingens titel: The importance of social support for men and women, suffering from major depression. A descriptive and explorative study.

Avhandlingen försvaras fredagen den 11 oktober 2002, kl 09.00 i Aulan, SU/Sahlgrenska, Göteborg.

Kontaktinformation
Carina Elmäng
informatör
Sahlgrenska akademin
tel 031-773 35 77
fax 031-82 58 92
mobil 0708-77 33 57

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera