Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 oktober 2002

EU-medel till forskning om IT-baserat lärande

HTU:s forskningsprofilområde arbetsintegrerat lärande (AIL) fortsätter att stärkas. I dagarna beslutade EU:s strukturfond Mål 2 Västra att tilldela projektet "Informationsteknologi för flexibelt och arbetsintegrerat lärande" sex miljoner kronor till ett kombinerat forsknings- och utvecklingsprojekt. Projektets mål är både att bygga upp en stabil forskningsplattform inom området, att etablera ett fördjupat samarbete med små- och medelstora företag i regionen och att utveckla distansutbildningen vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla (HTU).

Lärande eller kompetensutveckling i samhället sker i ökad utsträckning på eller i omedelbar anslutning till arbetet och arbetsplatsen. Det är denna form av lärande, dess organisatoriska förutsättningar och villkor, dess pedagogiska metoder med IT-baserade läromedel och andra stödformer för lärande, samt inte minst individers motivation som projektet “Informationsteknologi för flexibelt och arbetsintegrerat lärande” vill utforska och utveckla.

Små- och medelstora företag och distansutbildning

Förutom forskning kommer forskarna att ägna sig åt att förbättra samarbetet med små- och medelstora företag i Fyrstad och norra Bohuslän. HTU vänder sig här både till företag med låg IT-mognad och IT-företag specialiserade på systemutveckling och tjänsteproduktion.

Ytterligare en del av projektet kommer att ägnas åt att bygga upp nya former för högskolans distansundervisning. Helt internet-baserade kurser och studievägledning på distans med hjälp av informationsteknologi är ett par idéer som ska vidareutvecklas.

IT-laboratorium koordinerar

Projektet koordineras från HTU:s IT-laboratorium i Uddevalla, som sammanlagt förfogar över ca 15 miljoner kronor fram till 2004 för att studera frågor om IT-baserat lärande. Finansiering har bl.a. kommit från KK-stiftelsen. EU-pengarna som det nu beslutats om möjliggör bl.a. fortsatt forskarutbildning, anställning av fler studenter som assistenter vid laboratoriet, samt inköp av utrustning för testning av ny teknik.

För mer infomation om IT-laboratoriet se www.laboratorium.htu.se

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Miriam Rauthing vid IT-laboratoriet, tel 0522-65 60 93, miriam.rauthing@htu.se. Frågor som rör projektets distansutbildningsdel besvaras av Monika Hattinger, tel 0520 – 47 53 04, mobiltel 0733-97 50 60, monika.hattinger@htu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera