Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 oktober 2002

Konferens om läromiljö

Årets State of the Art konferens vid Karolinska Institutet har titeln "21st century learning environments". Syftet är att beskriva och diskutera framtidens intellektuella miljö för lärande på högskolenivå.

Begreppet “Learning environment” används ofta i en mycket vid bemärkelse och innefattar bl.a. läromedel, IT-stöd och studieplaner. Nya innovativa undervisningsformer medför behov av förändringar i läromiljön. Många högskolor har skapat ett kunskapscentra som integrerar bibliotek, IT, utrustning för färdighetsträning och annan pedagogisk utrustning för att skapa en integrerad inlärningsmiljö. Utvecklingen under senare år mot ökad användning av distans- och annan datorundervisning/stöd, ställer helt nya krav på studenternas inlärningsomgivning och på samverkansformerna mellan studenter och lärare, innehållet och den sociala uppbyggnaden kring lärande.

Avsikten med detta seminarium är att diskutera “Learning environments” ur olika perspektiv som omfattar allmänna pedagogiska aspekter, praktisk applikation och i synnerhet förslag till innovativa förändringar. Ledande internationella pedagoger och forskare har inbjudits för att utveckla och diskutera begreppet. Studenterna kommer att visa en film som de har spelat in om hur de upplever sin läromiljö.

Målgrupp: lärare inom hälso- och vårdutbildningar vid landets universitet och högskolor.

Talare:
Geoff Norman, McMaster university, Canada
Ference Marton, Göteborgs universitet
Ann Russell, OISE, Toronto, Cananda
Sanna Järvelä, Univerisity of Oulu, Finland
Vivianne Sundqvist, dekan, Styrelsen för utbildning, Karolinska Institutet
Kirsti Lonka, professor i medicinsk pedagogik, Karolinska Institutet

Datum: 17 oktober 2002, kl. 09.30-16.00
Lokal: Aulan, Södertörns högskola

För mer information:
Professor Jörgen Nordenström, tel 08-553 823 11, jorgen.nordenstrom@cfss.ki.se
Professor Kirsti Lonka, tel 08-728 70 04, Kirsti.Lonka@lime.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera