Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 oktober 2002

22 miljoner kronor till forskning om äldres bostäder

EU ger 22 miljoner kronor till forskning om äldreboende. Arbetsterapeuter vid Lunds universitet ska tillsammans med forskare i Tyskland, Storbritannien, Ungern och Lettland undersöka hemmiljöns betydelse för äldre ensamboendes hälsa, självständighet och delaktighet.

Forskningsprojektet är tvärvetenskapligt och resultaten ska ligga till grund för utveckling av och riktlinjer för ett bättre äldreboende i Europa. Detta ska ske bland annat med hjälp av en översyn av de lagar och normer som styr utformningen av boendemiljön i de fem olika länderna.

– En stödjande och väl utformad omgivning kan förebygga sjukdom och främja hälsa, säger Susanne Ivarsson, arbetsterapeut vid Lunds universitet och koordinator för projektet som går under namnet ENABLE-AGE. En meningsfull och värdig vardag i en miljö som främjar delaktighet tar tillvara de äldres kompetens och ger bättre förutsättningar för en god hälsa. Därför kommer forskningen att inrikta sig på att studera närmiljöns och bostadens utformning och tillgänglighet. Man vill se hur boendet påverkar möjligheterna att utnyttja hälso- och sjukvårdsservice och närservice (affärer, bank, post). Dessutom ska man studera de äldres möjligheter att delta i de aktiviteter som pågår i kommunen.

Totalt kommer 2000 äldre personer i Europa att tillfrågas om medverkan i projektet. Den svenska undersökningen omfattar 400 ensamboende kvinnor och män som är 80 år och äldre och som bor i Halmstad, Helsingborg eller Lund.
I Sverige är det forskare från Lunds universitet som ansvarar för undersökningen. Under senare år har forskargruppen vid Lunds universitet utvecklat vetenskapliga metoder för kartläggning av bostäders tillgänglighet och användbarhet och denna metodik är en viktig del i projektet.

– De äldres medverkan i undersökningen är nödvändig för att kunna genomföra förändringar som kan vara ovärderliga för att man som äldre skall kunna bo kvar hemma och leva ett gott liv, säger Susanne Ivarsson. Vi strävar efter att de som deltar i studien skall ges möjlighet att påverka sin hemmiljö.

Kontaktinformation
Om Du har frågor kring projektet är du välkommen att ringa
Susanne Ivarsson, Koordinator, leg arbetsterapeut, Docent
Tel: 0703-17 31 11
Synneve Dahlin-Ivanoff Svensk projektledare, leg. arbetsterapeut, Med Dr
Tel: 0706-22 90 24

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera