Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 oktober 2002

Enhällig styrelse bakom stamcellssatsningen

I senaste numret av Dagens Medicin framförs kritik mot Vetenskapsrådets satsning på internationellt samfinansierad stamcellsforskning i Sverige. Vetenskapsrådet styrelse gick vid sitt senaste sammanträde förra veckan igenom hur det uppmärksammade stamcellsprogrammet hanterats. Inga invändningar fanns mot handläggningen.- En enhällig styrelse delegerade i våras beslutet om medelsfördelningen till ämnesrådet för medicin. Granskningsprocess och beslut har nu noga dokumenterats för styrelsen. Handläggningen har skötts helt enligt de direktiv som styrelsen givit, säger Bengt Westerberg, styrelseordförande i Vetenskapsrådet.

Styrelseledamot avgår
Professor Helena Edlund, Institutionen för mikrobiologi vid Umeå universitet, har efter styrelsemötet i ett brev till Vetenskapsrådet meddelat att hon lämnar styrelsen.
– Det är beklagligt att Helena Edlund avgår. Hon har på ett konstruktivt sätt har bidragit till och påverkat såväl diskussioner som beslut, inte minst i stamcellsfrågan, säger Bengt Westerberg.

Forskningsmedlen har fördelats av Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin efter förslag från en internationell sakkunniggrupp. Denna beredningsprocess har i ett pressmeddelande från Vetenskapsrådet sagts följa samma principer som fördelningen av de forskningsmedel som rådet i övrigt förfogar över. Helena Edlund är kritisk mot denna jämförelse och motiverar sin avsägelse härmed.
Vetenskapsrådets styrelse kommer enligt sin instruktion att föreslå regeringen en ersättare.

Bra med granskning av fördelning
Vetenskapsrådets generaldirektör Pär Omling menar att det är nyttigt med en diskussion om hur grundforskning stöds. Styrelsen har återkommande och även inför beslutet i våras om stamcellsforskningen diskuterat för- och nackdelar med att pengar styrs till avgränsade områden. Pär Omling poängterar att såväl styrelsen som ämnesrådet för medicin varit enhälliga i sina beslut kring satsningen på stamcellsforskning.
– Det är viktigt att ständigt se över och kritiskt utvärdera finansierings- och fördelningsprinciper, säger Pär Omling. Fördelen med Vetenskapsrådet är att hanteringen av forskningsmedel vid sker med full insyn och med möjlighet till granskning.

Mer information
Dokument och mer information om hanteringen av stamcellssatsningen finns på www.vr.se/medicin under “Aktuellt”.

Ytterligare kommentarer
Bengt Westerberg, styrelseordförande Vetenskapsrådet: 0705-220 873
Pär Omling, generaldirektör Vetenskapsrådet: 0708-229 839 / 08-546 44 185 / po@vr.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera