Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 oktober 2002

Morgondagens industridesign och blodrening med ultraljud på Tekniska mässan

På årets Tekniska Mässa i Stockholm på Älvsjömässan den 8 – 12 oktober, ställer LTH ut bärbara solceller, en hemvårdsstation för kroniskt sjuka samt det ultraljudsdrivna blodreningsverk vi tidigare i september berättat om i en pressrelease.

Tobias Palm och Hanna Ydremark visar sina examensarbeten i industridesign vid LTH. Tobias har varit med förr; i fjor uppmärksammade pressen hans bärbara solceller som nu utvecklats vidare. Solcellerna fästs på kläderna och kan kopplas samman i ett system och ger därmed energi till att exempelvis ladda en bärbar dator.
Hemvårdsstationen Takecare är till för att underlätta provtagningarna för den kroniskt sjuke och för att enkelt sätta vårdtagaren i kontakt med sin läkare. Med hjälp av apparaten kan patienten själv mäta och kontrollera en mängd värden för att därefter vid behov genom stationens inbyggda telemedicinfunktion konsultera en läkare över internet.

Blodreningsverket kan, när det kommer i produktion, innebära att patienter som vid stora operationer får tillbaka sitt eget blod slipper drabbas av hjärnskador. Man räknar med att nästan var tredje patient idag, som drabbats av större blodförluster vid operation och som fått tillbaka sitt eget blod orenat, har bestående men till följd av att det följt med fett in i blodet från operationsområdet. Fettklumparna har därmed gett upphov till små blodproppar i hjärnan. Blodreningsverket skulle på ett banbrytande sätt ta bort risken för fettproppar och förhoppningen är att den här metoden kan användas även vid, till exempel, njurdialys.
Anna-Mi Wendel
Specialvisning för media tisdag 8 oktober kl. 14 då en av utvecklarna, Andreas Nilsson, är på plats och svarar på frågor i vår monter C05:20.

Kontaktinformation
Tobias Palm kan även nås på tel 0708-78 32 66, e-post tobias.palm@ackurat.nu och Hanna Ydremark träffas på tel 073-914 08 86, e-post hanna@ydremark.se
Mer information om blodreningsverket ges av Andreas Nilsson på tel 046-222 75 27, e-post andreas.nilsson@erysave.se Thomas Laurell på tel 046-222 75 40, e-post Thomas.Laurell@elmat.lth.se. Henrik Jönsson träffas på tel 0705-15 20 37, e-post henrik.jonsson@erysave.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera