Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 oktober 2002

Infektioner efter thoraxkirurgi

Så kallade vita stafylokocker är en vanlig orsak till sårinfektioner efter hjärt-kärlkirurgiska ingrepp. Genom att vara mer uppmärksam på denna risk kan man upptäcka infektionerna på ett tidigare stadium, vilket gör dem mindre svårbehandlade. Det visar läkaren Anders Tegnell i en avhandling från Linköpings universitet.

Vita stafylokocker (coagulase negative staphylococci) ska inte förväxlas med de gula stafylockockerna, de bakterier som orsakat den fruktade s k sjukhussjukan.
De vita stafylokockerna är en vanlig hudbakterie som alla bär på, och som i normala fall är helt ofarlig. För en person med sjukdomar och nedsatt immunförsvar kan dessa bakterier i ett sår dock leda till svårbehandlade infektioner.

– I värsta fall måste såret öppnas på nytt och rensas på död vävnad. Man måste också ge långvarig behandling med antibiotika, ofta via dropp vilket är besvärligt för patienten, säger Anders Tegnell.

Enligt hans erfarenhet råkar ungefär var tredje thoraxpatient ut för en bakterieinfektion i operationssåret. De allvarliga fallen utgör bara några procent, vilket ändå blir mycket nationellt sett eftersom många tusen patienter hjärt-kärlopereras varje år.

Genom ökad information till både vårdpersonal och patienter kan infektionerna upptäckas på ett så tidigt stadium som möjligt. Till en början utvecklas bakterieinfektionen långsamt och osynligt, men ett par veckor efter operationen gäller det att vara uppmärksam på läckage från såret och andra misstänkta tecken. Vid Linköpings universitetssjukhus har man på så sätt minskat tiden för upptäckt med två tredjedelar. Medan sårrensningarna förut gjordes tre månader efter den ursprungliga operationen, så görs de numera bara en månad efteråt.

– Att helt få bort sårinfektionerna är nog inte möjligt, hur noga sjukvården än är med hygienen. Dessa bakterier finns överallt, och de opererade patienterna har dålig motståndskraft. Därför är det desto viktigare att se till att upptäcka infektionerna så snabbt som möjligt, menar Anders Tegnell.

Avhandlingen heter The epidemiology and consequences of wound infections caused by coagulase negative staphylococci after thoracic surgery. Disputationen ägde rum den 27 september.
Anders Tegnell är anställd vid Smittskyddsinstitutet men arbetar f n vid EUs Generaldirektorat för folkhälsa. Han nås på tel 00352-4301 32242, anders.tegnell@smi.ki.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera