Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 oktober 2002

Barn förenar KTHs nya hedersdoktorer

Klas Fresk vid Tom Tits i Södertälje, Anna Nilsson-Ehle vid Universeum i Göteborg och Alan Kay vid Walt Disney Imagineering i USA har utsetts till hedersdoktorer vid KTH. Gemensamt för dem är att de har engagerat sig för att åskådliggöra teknik för barn och ungdom. Det är det tema KTHs fakultetskollegium valt för höstens hedersdoktorer mot bakgrund av hur betydelsefull frågan om ungdomars teknikintresse är för KTH och andra tekniska universitet.

Klas Fresk har sedan sent 80-tal målmedvetet utvecklat Tom Tits i Södertälje till att bli landets största och mest allsidiga science center, där barn, ungdom och vuxna i olika experimentverkstäder ska få en förståelse för naturvetenskap och teknik. Klas Fresk och hans medarbetare har till Tom Tits knutit en omfattande utbildning i teknik för främst lärare i grundskolan.

Klas Fresk är en kreativ och idérik person och är numera en flitigt anlitad rådgivare för science centers under uppbyggnad inom och utanför landet.

Anna Nilsson-Ehle är civilingenjör i teknisk fysik från Chalmers och har under många varit anställd vid Volvo Personvagnar AB i befattningar alltifrån konstruktionschef till enhetschef för “Affär och strategi”. 1999 blev hon ansvarig för uppbyggnaden av Vetenskapsstaden i Göteborg, sedermera kallad Universeum, vilket beskrivs som ett startskott för tekniklust.

Målet för Universeums verksamhet är att väcka barn och ungdomars lust för teknik och naturvetenskap och att därmed öka antalet studerande och yrkesverksamma inom dessa områden. Med hjälp av modeller av svenska vattendrag, hajtunnel, vandring i regnskog och besök hos den intelligenta roboten Elvina får besökarna själva experimentera.

Anna Nilsson-Ehle har ett flertal styrelseuppdrag och har också suttit i Teknikvetenskapliga Forskningsrådet, TFR.

Dr Alan Kay är en av dem som haft störst inflytande på utvecklingen av den moderna persondatorn genom pionjärinsatser inom utveckling av utrustning och program. I sin avhandling vid University of Utah 1969 beskrev den första visionen av en persondator (som begrepp myntat av honom) med grafik och objektorientering, kallad the DynaBook.
Som ledare för en legendarisk forskargrupp på Xerox PARC under 1970-talet fick han möjlighet att realisera den första bordsdatorn, den objektorienterade grafiska programmeringsmiljön Smalltalk, laserskrivaren med mera.

I sitt arbete har han inspirerats av och haft målet att göra pedagogisk explorativ datoranvändning tillgänglig för ungdomar, inte minst för att stimulera matematikintresse. Första versionen av Smalltalk gjordes för mellanstadiebarn i en skola i Santa Clara. Nu arbetar Kay med en persondatormiljö, “ett dynamiskt medium för kreativt tänkande”, med skolklasser i Los Angeles.

De tre nya hedersdoktorerna kommer att promoveras vid KTHs installations- och promoveringshögtid i Stockholms stadshus fredagen den 15 november.

Kontaktinformation
Mer information
Lena Mårtensson, vice ordf KTHs fakultetskollegium
tel: 08-790 6175
e-post: lena@lector.kth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera