Artikel från Lunds universitet
4 oktober 2002

Barns medievanor kartlagda

“Det är okej att ljuga när man chattar. Det tillhör spelets regler. Chatvänner kan inte jämföras med riktiga vänner och man har inga skyldigheter mot dem.”I dagarna lägger Ulrika Sjöberg fram en avhandling i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet om hur barn och ungdomar använder sig av dataspel, internet och TV i vardagen.

– Unga människor tar snabbast till sig de nya medierna, säger Ulrika Sjöberg. Genom att studera hur nya medier används och sammanvävs i deras liv kan vi få en indikation om hur den framtida utvecklingen kommer att se ut. Barn och ungdomar utvecklar ett mer flexibelt och kreativt mediemönster eftersom de har färre etablerade rutiner i sitt dagliga liv.

Ulrika Sjöberg har undersökt hur barn och ungdomar i åldersgrupperna 8-9, 12-13 och 15-16 använder sig av TV, dataspel och internet. Barn i åldrarna 8-9 och 12-13 spelar dataspel i snitt 50 minuter per dag. TV och internet används i snitt två och en halv timme respektive 18 minuter i åldersgrupperna 12-13 och 15-16.
– Variationerna från individ till individ är dock stora, påpekar hon.

I dag skaffar sig många barn erfarenheter via TV, dataspel och internet. Genom såpor får de en inblick i vuxenvärlden och de lär sig hur människor beter sig i olika situationer. Genom dataspelen skaffar de sig virtuella erfarenheter i exempelvis hur det är att söka jobb eller vad man ska packa ner i resväskan inför jordenruntresan.

Chatten kan liknas vid ett rollspel där barnen fabulerar vilt och väver in sina drömmar.
– Det är tillåtet att ljuga och alla gör det, säger Ulrika Sjöberg. Hon frågar sig vad det kommer att ha för inverkan på relationer om så där 20-30 år. Vi har ju alltid fått lära oss att det är fult att ljuga…

Det finns stora könsskillnader i hur barnen använder sig av medier. Pojkar integrerar dataspelet i sina gemensamma aktiviteter, medan flickor spelar mest när de är ensamma.
Pojkar spelar krigsspel och flickor spelar äventyrsspel och pedagogiska spel.
– Man spelar det som förväntas att man ska spela, säger Ulrika Sjöberg. Flickor som spelar krigsspel berättar inte gärna det för bästa kompisen.
Bestämda könsmönster gäller också valet av TV-program. Flickor tittar på serier och såpor medan pojkarna föredrar sport och science fiction.
När det gäller användningen av internet kan man däremot inte spåra några tydliga könsskillnader. Där är det snarare åldern som spelar en avgörande roll för användarmönstret.

Tvärtemot vad man tidigare trott kommer de nya medierna inte att slå ut de gamla, enligt Ulrika Sjöberg. I stället handlar det om en ackumulering, där olika medier fyller olika funktioner.
– TV har fortfarande en särställning, säger hon. Det är en samlingsplats för familjen och TV-programmen är ett vanligt samtalsämne bland kompisarna i skolan.
TV uppskattas också för att man får koppla av som tittare. Många av de nya medierna kräver samspel och aktivitet från användarens sida.
Upplysningar: Ulrika Sjöberg tel 035-16 77 08; 070-2241360

Kontaktinformation
Ulrika Sjöbergs avhandling har titeln Screen rites: a study of Swedish young people´s use and meaning-making of screenbased media in everyday life. Disputationen äger rum den 18 oktober.
För mer information kontakta Ulrika Sjöberg på mobil 070-224 13 60, jobb tel 035-16 77 08 eller e-post: ulrika.sjoberg@hos.hh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera