Artikel från Statens institutionsstyrelse

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 oktober 2002

Ny rapport från Statens institutionsstyrelse – Svårt ordna boende för tvångsomhändertagna missbrukare

Missbrukare som tvångsomhändertas förblir hemlösa eller kan till och med förlora sin bostad. Det här visar en ny forskningsrapport från Statens institutionsstyrelse (SiS). Rapporten innehåller en uppföljning av samtliga missbrukare som tvångsomhändertogs i Malmö, Helsingborg och Lund under 2000.

– Studien visar att vi måste ställa större krav på eftervården när det gäller tvångsomhändertagna missbrukare, säger SiS generaldirektör Sture Korpi. Tvångsvården får inte användas som en tillfällig boendelösning utan ska vara en nystart i livet. Det är oacceptabelt att våra klienter går direkt ut i hemlöshet. Även om detta primärt är socialtjänstens ansvar måste även SiS bli bättre på att hjälpa missbrukarna att lösa sin boendesituation.

Samtliga hemlösa förblev hemlösa
Rapporten De kommer ut fräscha och fina är resultatet av ett forskningsprojekt vid Socialhögskolan i Lund med syfte att studera samband mellan tvångsvård och hemlöshet.

I en pilotstudie har forskargruppen studerat boendesituationen för de sammanlagt 52 personer som tvångsomhändertogs från Malmö (20) , Lund (17) och Helsingborg (15) under 2000. Forskarna har jämfört missbrukarnas boendesituation före och efter vården på LVM-hem.

– Ett ordnat boende är en grundförutsättning för ett drogfritt liv, men vår studie tyder på att boendet är en försummad faktor i rehabiliteringen, säger Anna Angelin, doktorand vid Socialhögskolan i Lund och en av rapportförfattarna.

Resultatet visar att av de 40 procent som hade en egen lägenhet vid tvångsomhändertagandet hade en femtedel förlorat den. Av de 60 procent som var hemlösa vid inskrivningen hade ingen fått en egen bostad, utan samtliga var fortfarande hemlösa. Uppföljningen gjordes i genomsnitt åtta månader efter avslutad institutionsvistelse.

– Även om det kan vara svårt att ordna en bostad till följd av situationen på bostadsmarknaden är det anmärkningsvärt att detta inte lyckats i ett enda fall, säger Anna Angelin. Tvångsvården måste följas av en väl fungerande eftervård om den ska vara verkningsfull och där är boendet centralt.

Flera orsaker till bestående hemlöshet
Forskarna har också intervjuat representanter för socialtjänsten och frivilligorganisationer samt behandlingspersonal från LVM-hem och några av de missbrukare som tvångsomhändertogs. De har också låtit representanter för bostadsbolag ta ställning till tvångsvårdades möjlighet att få hyra en lägenhet. I intervjumaterialet ges flera olika förklaringar till svårigheterna att ordna bostäder till de tvångsomhändertagna personerna efter avslutad LVM-vård.

Den allmänna bristen på bostäder och bristfällig uppföljning från socialtjänstens sida är två förklaringar. Andra förklaringar är att klienten tackat nej till föreslagen behandling och därför inte får någon bostad av socialtjänsten eller att klienten skickas runt mellan socialtjänst, psykiatri och frivilligorganisationer utan att någon anser sig ha ansvar för denne.

Institutionschef Gunnar Hansevi från Hessleby behandlingshem känner igen den situation som beskrivs i rapporten:

– Ibland påstås det att missbrukarna själva väljer att leva i hemlöshet utan kontakt med myndigheter, men min erfarenhet är att det är ytterst få som innerst inne vill det. På Hessleby behandlingshem arbetar vi mycket med att motivera dem som initialt tackar nej till hjälp med boendet.

Rapporten De kommer ut fräscha och fina kan beställas kostnadsfritt av journalister från SiS på tel 08-453 40 00 eller via webbplatsen www.stat-inst.se. Ange att du är journalist.

Fakta LVM-vård och hemlöshet:
SiS bedriver vård och behandling av vuxna missbrukare vid 14 LVM-hem över hela landet. Vården sker i allmänhet utan den enskildes samtycke och med stöd av LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall). Behandlingen syftar till att bryta ett destruktivt missbruk och att motivera till fortsatt frivillig vård. Klienterna på LVM-hemmen är alkohol-, narkotika- eller blandmissbrukare. LVM-vården pågår i högst sex månader, men cirka hälften av placeringarna är kortare än tre månader. Därefter söker man, i samarbete med socialtjänsten, en lämplig plats inom frivilligvården för fortsatt behandling. Cirka 1 000 personer tas varje år in vid någon av landets LVM-hem. Av dem som togs in år 2000 saknade nästan hälften egen bostad.
En viktig del i SiS uppdrag är att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Rapporten De kommer ut fräscha och fina är resultatet av ett forskningsprojekt finansierat av SiS.

Kontaktinformation
Ytterligare kommentarer från rapportförfattarna: Doktorand Anna Angelin, tel 0709-15 07 63, Lena Yohanes, tel 070-601 65 24, 040-32 65 24 (Röda Korset).

Ytterligare kommentarer från SiS: Generaldirektör Sture Korpi, tel 08-453 40 01, 070-533 13 75, Gunnar Hansevi, institutionschef Hessleby behandlingshem, tel 070-591 97 10

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera