1 oktober 2002

Ny behandlingsmodell för grova ungdomsbrottslingar

En modell för behandling av grova ungdomsbrottslingar har utvecklats vid Sundbo ungdomshem inom Statens institutionsstyrelse (SiS). Engagerade ungdomar, ett bättre behandlingsklimat och en drastisk minskning av avvikningar från institutionen är positiva resultat av modellen, som nu presenteras i en ny bok.

– Traditionellt har behandling av ungdomsbrottslingar ofta innehållit starka konfrontativa drag, säger psykolog Martin Lardén, som utvecklat modellen. Det här fungerar inte på tonåringar, speciellt inte på antisociala tonåringar. Jag har i stället lagt stor vikt vid olika metoder som motiverar den unge att själv vilja bryta sin destruktiva livsföring.

Bättre behandlingsklimat
När ungdomarna blir motiverade ökar deras engagemang i behandlingen, vilket är väsentligt om man ska nå goda resultat. Behandlingsklimatet på institutionen har också blivit bättre. Antalet avvikningar har minskat kraftigt och inga personalöverfall har skett sedan modellen infördes.

-Batteri av effektiva insatser
Martin Lardén betonar vikten av att kombinera olika insatser för att nå ett framgångsrikt behandlingsresultat. Motivationsarbete, konflikthantering, återfallsprevention, tekniker för att ändra destruktiva tankemönster och att skapa ett nytt socialt kontaktnät utanför institutionen är viktiga beståndsdelar i den nya modellen.

Modern forskning utgångspunkt
Modellen bygger på aktuell forskning om hur ungdomar utvecklar asociala beteenden. Grunden är kognitiv beteendeterapi och samtliga metoder som används i modellen har uppvisat goda resultat i forskningsuppföljningar. Martin Lardén har dock anpassat metoderna för att passa just behandling av antisociala ungdomar på institution och för att stämma med svenska förhållanden.

– Trots att det finns kunskap om effektiv behandling för ungdomsbrottslingar är det sällan som denna kunskap omsatts i praktiken i Sverige, säger Martin Lardén. Därför har jag velat utveckla en forskningsstödd svensk modell för de allra svåraste ungdomsbrottslingarna.

Utvecklingsprojekt inom SiS
Modellen är resultatet av ett tvåårigt utvecklingsprojekt som finansierats av SiS. Den presenteras i boken Från brott till genombrott som ges ut av Förlagshuset Gothia i samarbete med SiS.

Mer information: Martin Lardén, Sundbo ungdomshem, tel 070-218 75 75
Presskontakt: Pressekreterare Jessica Rydén, tel 08-453 40 56, 070-687 32 42.
Recensionsexemplar av Från brott till genombrott av Martin Lardén kan beställas från Förlagshuset Gothia, tel 08-462 26 64 eller via e-post anette.larsson@verbum.se.

Martin Lardén är psykolog och doktorand i klinisk psykologi vid Uppsala universitet. Sedan 1996 arbetar han på Sundbo ungdomshem.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera