Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 oktober 2002

Den molekylära strukturen av ett nyckel-protein i DNA-metabolismen kartlagd

Den molekylära strukturen av ett nyckel-protein i DNA-metabolismen har kartlagts av en forskargrupp vid Stockholms universitet. Strukturen publiceras i tidningen Nature Structure Biology i oktober.

Proteinet deoxyribonukleotidas-2 (dNT-2) är medlem i en enzymfamilj som bland annat spelar en avgörande roll då cellerna tillverkar byggstenarna till DNA, den molekyl i vilken våra arvsanlag lagras. Dessa byggstenar, så kallade nukleontider, måste i cellen aktiveras via en s.k. fosforyler. Proteinerna i dNT-2:s enzymfamilj är viktiga för att reglera denna fosforyleringsprocess genom att aktivt motverka den. Ett flertal läkemedel mot t.ex. cancer och virus liknar dessa nukleotider och är så kallade nukleosidanaloger. Även dessa måste aktiveras via fosforylering för att vara verksamma, och den enzymfamilj som dNT-2 tillhör motverkar troligtvis flera av dessa läkemedels verkan.

Den nu kartlagda molekylära strukturen av dNT-2 ger insikter i enzymets verkningsmekanism vilken är generell för hela enzymfamiljen. Den kartlagda strukturen kommer nu också att kunna utnyttjas för att förbättra vissa cancer och virus läkemedel som är nukleosidanaloger. Ett exampel rör de biverkningar som HIV terapi med nuklesidanalogen AZT ger. Dessa biverkningar beror till stor del på att AZT förstör den energi producerande delen i cellen, den så kallade mitokondrien. Enzymet dNT-2 finns i mitokondrien och baserad på dess struktur är det nu möjligt att på ett rationellt sätt utveckla förbättrade varianter av AZT som vid behandling av HIV viruset, inte är aktiv i mitokondrien och därmed ger mindre biverkningar.

Närmare information lämnas av professor Pär Nordlund tfn, 08-5537 85 87, e-post par@dbb.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera