Tema

Tvärvetenskapligt seminarium: Fler och bättre jobb – medicinska och ekonomiska recept för välstånd och välbefinnande.

Karolinska Institutet och Handelshögskolan har, i samarbete med Hjärt-Lungfonden och EU, tagit initiativ till ett tvärvetenskapligt seminarium onsdagen 2 oktober, om EUs ”strategi för ett bättre samhälle”. Ekonomer och läkare träffas då för att diskutera förutsättningarna för fler och bättre jobb.

De flesta aktörer förefaller vara överens om att vårt arbetsliv och samhälle uppvisar stora problem – höga och stigande ohälsotal, låga födelsetal, en åldrande befolkning, utflyttning av storföretagens huvudkontor och ett utanförskap för stora befolkningsgrupper. Däremot är man inte överens om vilka medicinska, ekonomiska och andra åtgärder som krävs för att komma tillrätta med dessa problem.

Tid och plats:
Onsdagen 2 oktober 2002 kl 11.00-17.00, Nobel Forum, Karolinska Institutet, Solnavägen 1.

Seminariet är strukturerat i fem 20-30 minuters anföranden, av chefen för Europeiska kommissionens representation och fem forskare från Karolinska Institutet och Handelshögskolan, följt av en paneldebatt enligt bifogade program och slutligen en allmän diskussion.

Moderator för hela dagen är SACO-ordföranden Anna Ekström, tidigare statssekreterare i Näringslivsdepartementet.

Med vänliga hälsningar

Lennart Levi, professor em, Karolinska Institutet
Magnus Henrekson, professor, Handelshögskolan

Kontaktinformation
För detaljerat program och frågor angående seminariet kontakta:
Petra Lundberg, projektledare, Företagshjärtat, tel 08-566 24 200
Karen McDougall, utbildningssamordnare, Karolinska Education AB,
tel 08-728 60 36

Tvärvetenskapligt seminarium: Fler och bättre jobb – medicinska och ekonomiska recept för välstånd och välbefinnande.

 lästid ~ 1 min