Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 september 2002

50 miljoner till mikroelektronikforskning i Linköping

Linköpings tekniska högskola blir under fem år framåt ett av fyra strategiska forskningscentra inom mikroelektronik i Sverige. Stiftelsen för strategisk forskning har anslagit 50 miljoner kr till ett linköpingsbaserat forskningsprogram om design av komplexa system för kommunikation.

På fem år kan kapaciteten hos ett enda datorchip komma att växa från 10 000 till en miljon MIPS (miljoner instruktioner per sekund), samtidigt som de elektroniska systemen kan bli 100 eller 1000 gånger mer strömsnåla än idag.
Att utnyttja dessa resurser så effektivt som möjligt är den vision som driver linköpingsforskarna i programmet Stringent – Strategic Integrated Electronic Systems Research. Ett mål, förutom den rena kunskapsutvecklingen, är att öka förutsättningarna för svensk industri att konkurrera på området avancerad elektronik.

Fyra forskargrupper från två institutioner gör programmet till en stor kraftsamling för Linköpings universitet och till det kanske största elektronikcentret i Sverige. Genom denna bredd kan man täcka många områden, bland annat systemkonstruktion (hur en idé förs hela vägen fram till tillverkningen av en produkt), teknologiutnyttjande (att få ner kostnad, energiåtgång och storlek genom att utnyttja teknikens möjligheter maximalt) och effektiv konstruktion (så att det går fort att designa även komplexa nya system).

– Vi är väldigt glada över stiftelsens beslut. Strategiska stiftelsen har i år haft mindre anslag att dela ut än tidigare, och det är därför mycket hedrande att tillhöra de grupper som fått anslag, säger professor Christer Svensson som samordnar programmet.

Christer Svensson är professor i elektroniska komponenter och känd bl a för sitt arbete inom området System-on-Chip, att bygga hela datorsystem på ett enda chip. De tre andra deltagande forskargrupperna leds av professorerna Dake Liu (datorteknik), Zebo Peng (inbyggda system) och Lars Wanhammar (elektroniksystem).

Tel till Christer Svensson 013-28 12 23 eller 0705-28 12 23, e-post chs@isy.liu.se. Mer info om Christer Svenssons arbete http://www.ifm.liu.se/elecdev/inmedia.html.
Dake Liu http://www.da.isy.liu.se/~dake/, 013-28 12 56
Zebo Peng http://www.ida.liu.se/~zebpe/, 013-28 20 67
Lars Wanhammar http://www.es.isy.liu.se/staff/larsw/, 013-28 13 44

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera