Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 september 2002

Sjukdomar uppträder inte i kroppen utan i livet

Ny tvärvetenskaplig kurs i samverkan med bl.a. Noaks Ark – Röda korset

Nästa termin startar en ny 10-poängs kvällskurs på halvtid vid Etnologiska institutionen vid Stockholms universitet i samverkan med Stiftelsen Noaks Ark – Röda korset med rubriken “Sjukdom och berättande”. Kursen är tvärvetenskaplig med en samhällsvetenskaplig och humanistisk inriktning. Elva forskare och lärare från Stockholms och Linköpings universitet, Södertörns högskola och Mångkulturellt centrum i Botkyrka samt Nordiska museet medverkar.

Sjukdomar uppträder inte bara i kroppen som mätbara virusmängder utan också i människors liv och i samhället. Ur den synvinkeln berörs sjukdom och hälsa av många aspekter i mänskligt liv, till exempel av synen på kön, sexualitet, åldrande eller religiös och kulturell identitet. Hur det är att leva med en sjukdom formas också av maktförhållanden.

Hiv/aids är ett talande exempel. Därför genomförs den här kursen nu i samverkan med Stiftelsen Noaks Ark – Röda korset, som under lång tid har kunnat följa sjukdomens sammansatta innebörder i enskilda människors skiftande livssituationer här och i andra länder. En ambition är att kursen ska innebära ett ömsesidigt närmande mellan vetenskap och praktik.

Sjukdom, berättande och erfarenheter är nyckelord för kursens tre moment, där det första fokuserar på förståelsen av sjukdomar ur olika perspektiv. I det andra diskuteras berättandet som en analytisk ingång för att få insikter om människors självförståelse och deras förhållande till sin omvärld. Det tredje kursmomentet syftar till att ge inblickar i det slingrande samspelet mellan upplevelser, erfarenheter och berättande.

Behörig till kursen är alla som har grundläggande behörighet. En förhoppning är att kursen ska engagera delvis nya grupper, t.ex. personer som är verksamma inom samhällets vård- och hälsosektor. Sista anmälningsdag 15 oktober.


Närmare information lämnas av kursledaren, fil.dr Georg Drakos, tfn 08-674 79 10, e-post georg.drakes@etnologi.su.se eller studierektorn Klas Ramberg, tfn 08-674 79 14, e-post klas.ramberg@etnologi.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera