Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 september 2002

Varför haltar hästen?

En ny metod som gör det möjligt att i detalj studera rörelserna och krafterna i varje led hästens nedre ben, presenterar Kjartan Halvorsen i sin avhandling. Metoden, som utvecklats för att kunna diagnosticera halta hästar, kan också användas för att studera människors rörelser.

Hältor utgör det största sjukdomsproblemet för rid- och tävlingshästar, och den största delen av dessa beror på problem i nedre delen av hästens ben. Anatomien i nedre benet har genom evolutionen utvecklats för att tåla mycket stora krafter under snabba förlopp. Hur den kraften och rörelsen fördelas på de olika leden i det nedre benet är inte helt känd, och hur olika typer av skor påverkar rörelsen i benet är också bara delvis känt.

Med en ny metod, som Kjartan Halvorsen har utvecklat i samarbete med veterinär Christopher Johnston vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och Hästsjukhuset Strömsholm, kan man få fram ny information om hästens rörelser. Metoden gör det möjligt att i detalj studera rörelsen i varje led i det nedre benet, något som tidigare inte varit möjligt. Den öppnar också för nya studier av krafterna som belastar varje led; en typ av studie som kräver att rörelsen i leden är känd.

Den bärande idéen i metoden är att kunskap om ledens och skelettets anatomi utnyttjas i form av en modell. Mätningarna görs med kameror som endast ser infrarött ljus. Kamerorna följer små reflekterande bollar – så kallade markörer – som placeras på hästbenet. Positionen i rymden för varje markör återskapas och används som indata i modellen. Idén är generell och metoden kan användas för att mäta människors rörelser lika väl som djurs.


Avhandlingens titel är “Model-based methods in Motion Capture” och disputationen äger rum fredag 4 oktober klockan 13.15 i rum 2146, Hus 2, Matematiskt-informationsteknologiskt centrum, MIC, Polacksbacken, Uppsala.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta Kjartan Halvorsen, Institutionen för informationsteknologi, telefon 018-471 31 50, mobiltelefon 073 630 84 67, eller e-post Kjartan.Halvorsen@SysCon.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera