Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 september 2002

Elproduktion med miljöhänsyn

Vad tycker vi elkonsumenter egentligen om vattenkraftens miljöpåverkan? Och hur mycket hänsyn bör tas till de etiska och grundläggande principerna när man värderar olika miljöeffekter?

Alla som någon gång rest längs någon av våra utbyggda älvar kan intyga att det där med vattenkraft må vara rent och relativt billigt – men rent miljömässigt innebär den typen av elproduktion stora ingrepp i miljön.

Thomas Sundqvist, doktorand på Luleå tekniska universitet, har i sin doktorsavhandling Power generation choice in the presence of environmental externalities, bland annat tittat närmare på hur svenska elkonsumenter uppfattar vattenkraftens miljöpåverkan.

– Analysen visar att de miljöeffekter som uppfattas som allvarligast bland konsumenterna handlar om de skador som åsamkats fisklivet i de utbyggda älvarna, säger Thomas Sundqvist.

Thomas Sundqvists doktorsavhandling, med vilken han disputerar den 24 september, omfattar sex studier som alla är kopplade till valet av framtida elkällor. En förutsättning för detta val är att hänsyn tas till de miljöeffekter som uppstår vid elproduktion.

Ett av de problem som diskuteras i avhandlingen är möjligeten att ett sätta pris på dessa miljöeffekter, i kronor och ören, något som kan ske via så kallade miljövärderingsmetoder.

– Omfattande forskningsprojekt under 1980- och 1990-talen har fokuserat på den uppgiften och analysen av projekten visar att det finns flera viktiga frågeställningar som tidigare fått begränsat utrymme i både forskningen och i debatten, frågeställningar som därför bör utredas ytterligare, säger Thomas Sundqvist.

– Ett exempel på det är att det bör tas större hänsyn till de etiska och grundläggande principerna för miljövärdering när dessa miljöeffekter ska värderas.

Sammanfattningsvis visar diskussionen och de resultat som presenteras i avhandlingen på svårigheten att integrera miljöaspekter i privat och offentligt beslutsfattande inom elproduktionssektorn, men samtidigt också på de möjligheter ekonomisk miljövärdering har – exempelvis genom att bidra med information som kan underlätta beslutsfattandet.

Thomas Sundqvist är uppvuxen i Lycksele men bor numera i Luleå. 1998 tog han politices magisterexamen och 2000 filosofie licentiatexamen med inriktning mot nationalekonomi.
Disputationen äger rum tisdagen den 24 september, opponent är dr David Maddison vid Ekonomisk institut, Syddansk universitet i danska Odense och ordförande är docent Patrik Söderholm vid Luleå tekniska universitet.

Kontaktinformation
Upplysningar: Thomas Sundqvist, tel. 0920-49 22 64, 070-283 86 64, thomas.sundqvist@ies.luth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera