Artikel från Göteborgs universitet
23 september 2002

Den nya regionalismen i södra Afrika

Doktorsavhandling i freds- och utvecklingsforskning av Fredrik Söderbaum. Avhandlingen analyserar den nya regionalismens politiska ekonomi i södra Afrika efter apartheid och det kalla kriget. Syftet är att på en och samma gång bidra till bättre regionalismteori och en bättre förståelse av mångdimensionaliteten och pluralismen av den nya regionalismen i regionen.

I kontrast till den gängse uppfattningen att regionalism i södra Afrika är simpel eller misslyckad framhävs att statsaktörer såväl som marknads- och civilsamhällsaktörer (samt externa aktörer) skapar en rad överlappande och ibland motsägelsefulla och konkurrerande regionalismer.

“Öppen regionalism” och “mikroregionalism” är två framträdande typer, som båda syftar till att öka och rida på den ekonomiska globaliseringen, få till stånd liberalisering och privatisering av staten. Dessa två regionalismer, som är stark uppmuntrade av biståndsgivarna, tenderar att förstärka varandra och går dessutom ofta hand i hand med “företagsdriven regionalism”, som domineras av Sydafrikanska storföretag. Denna (oheliga och informella) treenighet av regionalismer gynnar i första hand specifika och snäva politiska elit- och kapitalintressen snarare än fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling i en bredare mening.

“Informell regionalism underifrån” uppstår ofta som en direkt konsekvens av den formella ekonomins misslyckande. Även om den erbjuder en rad viktiga överlevnadsstrategier, ska denna regionalism inte romantiseras eftersom den ofta övertas eller drivs av illegala och maffialiknande krafter.

Med tanke på att civilsamhället har ignorerats i gängse teoribilding, är det extra intressant att notera civilsamhällets aktörer skapar sina egna regionalismer i södra Afrika. Syftet kan vara nätverkande, gemensamt lärande, informations- och kunskapsspridning, men det kan också vara för att mobilisera sig och kämpa mot de tre etablerade regionalismerna som nämndes ovan. Det skall noteras att i princip all “civilsamhälles-regionalism” finansieras och uppmuntras av externa enskilda organisationer och biståndsgivare i Nord.

Avhandlingens titel: The Political Economy of Regionalism in Southern Africa
Avhandlingsförfattare: Fredrik Söderbaum, tel. 031-14 02 28(bost.), 031-773 4340(arb.)
e-post: F.Soderbaum@padrigu.gu.se
Fakultetsopponentens namn: Professor James Mittelman, Washington
Tid och plats för disputation: Fredagen den 11 oktober 2002, kl. 13.15, Sal 105, institutionen för freds- och utvecklingsforskning,, Brogatan 4

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg

tel. : +46 (0)31 7731022
fax: +46 (0)31 7731940
e-post: Svenbo.Johansson@samfak.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera