Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 september 2002

Varför lever hallänningen längst i landet?

Ända sedan 1911 har Halland uppvisat en längre medellivslängd än Sverige i sin helhet. En avhandling från Sahlgrenska akademin försöker klarlägga varför.

Historiskt sett fanns det gynnsammare socialstrukturella förhållanden i Halland, till exempel högre levnadsstandard och bättre näringsintag, jämfört med resten av landet. I dagens Halland verkar individuella levnadsvanor, som lägre rökfrekvens och högre socialt nätverk vara en del av de förklarande orsakerna till det gynnsamma läget i Halland
jämfört med hela Sverige.

Infektionssjukdomar i dåtiden studerades mer ingående, liksom hjärt- och kärlsjukdomar i modern tid, relaterade till sociala aspekter. Den mest betydande orsaken ur ett historiskt perspektiv var en lägre barnadödlighet jämte lägre dödlighet i infektionssjukdomar. I ett modernt perspektiv konstaterades en lägre dödlighet i hjärt- och
kärlsjukdomar i allmänhet, och i hjärtsjukdomar i synnerhet, än resten av landet.

Sveriges befolkning har en av världens längsta medellivslängder. Hallänningar har i sin tur Sveriges längsta medellivslängd. Frågor om hur lång tid tillbaka det gynnsamma läget har existerat och vad den bakomliggande orsaken kan vara har inte besvarats tidigare.

Avhandlingen är ett värdefullt underlag för historisk
folkhälsoforskning. Den har en unik metodologisk design for
socialepidemiologisk undersökning vilken kan nyttjas som underlag i undervisningssyfte i ämnen som folkhälsa och epidemiologi. Avhandlingen kan även användas som underlag för diskussion i planering av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser bland lokalbefolkningen.

Amir Baigi, tel 0346-562 62, fax 0346-589 66
e-post amir.baigi@lthalland.se

Handledare:
Bertil Marklund, tel. 0346-562 61,
e-post bertil.marklund@lthalland.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Avdelningen för allmänmedicin.

Avhandlingens titel LIFE EXPECTANCY IN THE PROVINCE OF HALLAND, SWEDEN. A historic to modern, socio-epidemiological perspective with focus on cardiovascular diseases.

Avhandlingen försvaras fredagen den 20 september 2002, kl. 13.00. Avdelningen för allmänmedicin, Hus 2, sal 2188, Arvid Wallgrens Backe, Göteborg.

Kontaktinformation
Carina Elmäng
informatör
Sahlgrenska akademin
tel 031-773 35 77
fax 031-82 58 92
mobil 0708-77 33 57

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera