Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 september 2002

Mekanismer bakom vanligt magsyreproblem kartlagda

En avhandling från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet visar vilka olika, naturliga mekanismer kroppen har för att skydda matstrupen.


Sura uppstötningar kan leda till kroniska sår och cirka 10-30 procent av befolkningen lider av någon form av besvär av magsyra.

Övre magmunnen ska normalt hindra den sura magsaften från att strömma upp i matstrupen. Modellförsök visar att skador på övre magmunnen leder till inflammation och cellförändringar i matstrupen. Från studier på människa vet man att detta kan leda till cancer.

En andra försvarsmekanism är de stora områden med sockerhaltiga äggviteämnen som finns mellan cellerna. Dessa ämnen tros neutralisera syran i de sura uppstötningarna. Genom att tillföra ett annat sockerhaltigt ämne (sackaros-okta-sulfat) kunde syraskadorna minskas.

En tredje försvarsmekanism är nybildning av cellerna i matstrupen. Normalt lever dessa drygt tio dygn, men om man hämmar bildningen av saltsyran i magen, blir livslängden bara nio dygn.

Matstrupen är på insidan täckt av ett ytligt cellskikt som liknar huden. När maten passerar sker normalt en avnötning av celler, som därför måste ersättas. Vid sura uppstötningar kommer magsaftens syra upp i matstrupen
och fräter på cellerna och då blir påfrestningarna mycket stora. Till slut kan det uppstå kroniska sår i matstrupen.

Nadereh Poorkhalkali, hemtel 031-55 19 49, mobil 073-639 53 52 E-post: naderehp@hotmail.com

Handledare
Professor Herbert Helander, Institutionen för anatomi & cellbiologi, Hemtel 031-16 15 21, mobil 0705-50 51 39
E-post herberthelander@hotmail.com
Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet,
Institution för anatomi & cellbiologi
Avhandlingens titel: Experimental Studies on Barriers of the Esophageal Mucosa. Avhandlingen har försvarats

Kontaktinformation
Carina Elmäng
informatör
Sahlgrenska akademin
tel 031-773 35 77
fax 031-82 58 92
mobil 0708-77 33 57

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera