Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 september 2002

Oberoende bedömningar och öppen hantering i stamcellsbeslutet

Generaldirektör Pär Omling reagerar starkt på den kritik som framförts kring utdelningen av pengar till stamcellsforskning förra veckan. – Oberoende prioriteringar och högsta vetenskapliga kvalitet, det är principerna för utdelning av pengar från Vetenskapsrådet. Det gäller även det beslut som togs förra veckan. Pär Omling poängterar att Vetenskapsrådets hantering av forskningsmedel sker med full insyn och med möjlighet till granskning.

Den internationella samfinansieringen av den aktuella stamcellsforskningen har följt samma principer som Vetenskapsrådet alltid arbetar efter. En expertgrupp bestående av utländska forskare utan bindningar till de svenska forskarna och utan bindningar till respektive organisationer har gjort bedömningen av ansökningarna. Expertgruppen har utgått från ansökningarnas vetenskapliga kvalitet.

Principer för vetenskapliga bedömningar
Om drygt två månader är årets stora ansökningsomgång avslutad och vilka som får ta del av Vetenskapsrådets totala forskningsbudget på omkring 2,4 miljarder kronor (offentliggörs i slutet av november). Den urvalsprocessen följer samma principer som stamcellsbeslutet. Opartiska prioriteringsgrupper sammansatta av experter inom respektive område bedömer och granskar de ansökningar om forskningsmedel som kommit in. Grupperna lämnar förslag på vilka som ska få pengar och respektive ämnesråd och styrelsen tar sedan beslut.

Internationell förstärkning
Ett av Vetenskapsrådets uppdrag är att verka för att internationella forskningsmedel förstärker den nationella finansieringen. När det gäller pengarna som förra veckan delades ut till stamcellsforskning handlar det för Vetenskapsrådet om en satsning på fyra miljoner kronor per år* (av en total forskningsbudget på cirka 2,4 miljarder kronor nästa år).
– Vi har i styrelsen ingående diskuterat riskerna med att pengar styrs till alltför snäva områden eller att duktiga forskare binds upp. Men det här avtalet stärker tvärtom grundforskning inom ett område som forskarna bedömer vara angeläget att lyfta fram – vilket också är en av Vetenskapsrådets uppgifter, påpekar Pär Omling.
– Denna satsning är oerhört viktig just därför att hela stamcellsområdet befinner sig i början av sin utveckling. Genom att satsa på bred grundforskning inom området kan forskarna förhoppningsvis bedöma var potentialen finns, säger Harriet Wallberg-Henriksson, huvudsekreterare för ämnesrådet medicin.

Mer information på hemsidan
För den som är intresserad av mer material kring stamcellsbeslutet finns utlysningsmaterial, beskrivning av bedömningsgruppen m m utlagt att läsa på Vetenskapsrådets hemsida, www.vr.se.


* I programmet är sammanlagt 5 miljoner, 1 miljon per år, vikta för forskning kring etiska och juridiska aspekter. Beslut om dessa ansökningar kommer senare i höst.

Kontaktinformation
Pär Omling, generaldirektör
08-546 44 185 / 0708-229 839/ Par.Omling@vr.se

Harriet Wallberg Henriksson, huvudsekreterare för ämnesrådet medicin
08-546 442 74 / 070- 629 64 70 / Harriet.Wallberg-Henriksson@vr.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera