Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 september 2002

Aerosolpartiklars inverkan på jordens klimat

För att minska den osäkerhet som råder i uppskattningen av den globala uppvärmningen på jorden krävs framförallt en bättre förståelse för hur mänskliga utsläpp av aerosolpartiklar i atmosfären påverkar molnens egenskaper.

Moln i atmosfären bildas då vattenånga kondenseras på submikroskopiska partiklar, s k aerosoler. En ökad koncentration av partiklar kan leda till att fler molndroppar med mindre droppstorlek bildas, vilket i sin tur innebär att mer av den inkommande solstrålningen reflekteras tillbaka till rymden. Det bör poängteras att växthusgaserna har en relativt lång omsättningstid i atmosfären och sprids någorlunda jämnt över jorden medan aerosolerna verkar regionalt. Studier antyder dock att aerosolernas avkylande effekt regionalt kan vara lika stor som den förhöjda växthuseffekten.
Paul Glantz har i sin doktorsavhandling vid Meterorologiska institutionen, Stockholms universitet, studerat aerosolernas växelverkan med låga moln i den maritima atmosfären. Det har visat sig att energibalansen på jorden är tämligen känslig för förändringar i strålningsegenskaperna hos dessa stratocumulusmoln, delvis p g a dess stora utbredning över jorden.
Flygplansmätningar visade att Kanarieöarna påverkas starkt av förhöjda halter av aerosolpartiklar från den europeiska kontinenten. Paul Glantz visar att dessa partiklar har påverkan på bildningen av regndroppar i molnen. Förutom havssaltspartiklar observerades industriella sulfatpartiklar samt även aerosoler innehållande icke joniska ämnen (troligtvis organiskt material som kan ha både naturliga och antropogena källor). De individuella organiska ämnena i aerosolerna är dåligt identifierade, men har väckt stort intresse då dessa skulle kunna inverka på strålningsbalansen på jorden.

Avhandlingens titel: Aerosol cloud interactions in the marine boundary layers

Disputationen äger rum fredag 13 september kl 10.00 i Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Frescati. Opponent är Tom W. Choularton, Manchester University, Storbritannien.

Paul Glantz kan nås på tfn 08-16 43 33, e-post paul.glantz@misu.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera