Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 september 2002

Nya professorer vid Stockholms universitet

Stockholms universitet har fått fyra nya professorer inom naturvetenskapliga fakulteten.

Sören Nylin, zoologi med tjänstgöringsskyldighet i etologi
Hans forskning rör evolution av insekters anpassningar, inte minst när det gäller hur “arv och miljö” samverkar för att ge lokal anpassning. Hans främsta studieobjekt är olika arter av dagfjärilar, där tyngdpunkten i forskningen ligger dels på anpassningar till de dramatiska årstidsväxlingarna i vårt tempererade klimat, dels på anpassningar till värdväxterna. Dagfjärilarnas larver är liksom de flesta växtätande insekter oftast specialiserade på en viss värdväxt, eller grupp av besläktade växter. Sören Nylin är särskilt intresserad av frågan om varför denna specialisering uppstår och varför det ibland finns spektakulära undantag. Här finns viktiga kopplingar även till bevarandebiologi och biologisk mångfald.

Ingrid Faye, genetik
Ingrid Faye gjorde redan som doktorand en väsentlig insats när det gäller upptäckten av vad som numera kallas peptid-antibiotika. Hennes forskning har visat att insekter med fördel kan användas som modellsystem vid studier av medfödda (innata) immunmekanismer. Tillsammans med sina medarbetare har hon upptäckt NFkB/rel-aktiveringen av insekters immungener samt ett Ig-besläktat protein med många immunfunktioner och en ytterst ovanlig 3D-struktur. Den framtida målsättningen är att studera värd/vektorsystem för parasiter samt möjligheten att använda anti-parasitiska faktorer från insekter för att bekämpa malaria. Ingrid Faye är en av de forskare, inom Svenska Malarianätverket, som ingår i styrelsen för MIM (The Multilateral Initiative on Malaria) sekretariatet under 2003-2005, den period då det kommer att ligga i Stockholm.

Roger Karlsson, zoologisk cellbiologi
Tillsammans med sina medarbetare studerar han molekylära mekanismer som ligger till grund för våra cellers förmåga att röra sig. En problemställning t.ex. kretsar kring hur det kommer sig att hormoner när de binder till receptorer på cellytan ofta orsakar både snabba och dramatiska aktiveringar av cellens rörelsemaskineri – hur och vilka kontrollkomponenter är det som påverkas? Verksamhet är av grundforskningskaraktär och viktig för en rad biologiska processer där cellrörelse och migration är av stor betydelse, t.ex. under organismutveckling och vid sårläkning.

Olof Leimar, zoologi med tjänstgöringsskyldighet i etologi
En viktig del av hans forskning består i att analysera evolutionen av samarbete och aggressivitet med hjälp av teoretiska modeller. Exempel på frågor om samarbete som han intresserat mig för är på vilka sätt egenskaper som är till nytta eller hjälp för andra kan evolvera. En möjlighet, som han har studerat, är att individer överför information till andra om sina behov och förmågor i samband med att de är till nytta för andra, vilket kan öka möjligheten att bilda ett fruktbart partnerskap. En annan viktig faktor är att en investering i andra individer kan öka chansen att dessa, i eget intresse, beter sig på ett för en själv fördelaktigt sätt. Leimar har tillämpat idéer av detta slag bland annat på samarbete mellan individer av olika arter, till exempel på mutualistiska interaktioner mellan blåvingelarver och myror.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera