Artikel från Örebro universitet
5 september 2002

Barn har stort inflytande över hur de blir uppfostrade

När föräldrar uppfostrar sina ungdomar kan ungdomarnas beteende ha större inflytande på föräldrarnas agerande än tvärtom. Det visar Kari Trost i sin doktorsavhandling “A New Look at Parenting During Adolescence: Reciprocal Interactions in Everyday Life”.

I avhandlingen sammanfattas ett antal undersökningar om hur föräldrar uppfostrar sina barn och ungdomar. Studierna bygger på andra utgångspunkter än tidigare studier i psykologisk litteratur och de visar entydigt att såväl yngre barn som tonåringar har ett stort inflytande på hur deras föräldrar uppfostrar dem. Kari Trost studerar sådant som många föräldrar funderar kring. Vad barnen gör utanför hemmet, hur tilltron till barnen byggs upp, vilken betydelse tilltron har för familjens fungerande och barnets anpassning, och vilken roll föräldrars kontroll av sina barns aktiviteter har för barnets anpassning och utveckling. Trost visar att det saknas både erfarenhetsmässig och teoretisk forskning om tonåringens roll och möjlighet att påverka sin relation till föräldrarna. Inom psykologin har begreppet föräldraskap – uppfostran huvudsakligen handlat om föräldrarnas beteende gentemot barnet, och tidigare forskning har främst fokuserats på vad föräldrar kan göra och inte göra för att forma sitt barns beteende. Mindre uppmärksamhet har fästs vid den omvända relationen, och vad som händer i relationen föräldrar och barn då barnet blir äldre och har större inflytande över vad som händer i familjen.

De flesta föräldrar vill ha någon form av kontroll över vad deras barn gör utanför hemmet, med vilka de umgås med och var de håller hus. Trost visar att föräldrakontroll har betydelse, men den roll det har för barnets sociala och psykologiska anpassning är begränsad. Det är andra förhållanden som betyder mer. Kari Trost har studerat sammanlagt drygt 2000 barn i olika åldrar, och deras föräldrar, och hon visar att föräldrars kontroll inte är så betydelsefull för ungdomars sociala och psykologiska anpassning som man tidigare trott. Inte heller förbättrar den relationen mellan barn och föräldrar. Föräldrarnas kännedom om barnets vardagliga fritidsaktiviteter har sin grund i barnets förtroende för sina föräldrar. Ett förtroende som gör att barnet berättar om sig själv och sitt liv.

Trost visar på ett nytt sätt att betrakta relationen mellan föräldrar och barn i tonåren. Hon är kritisk till att man ser ungdomsåren som en speciell utvecklingstid som kräver unika förklaringsmodeller, och menar att man i större utsträckning bör se de långsiktiga utvecklingslinjerna. Ungdomar med många olika problem hade ofta beteendestörningar i barnaåren, men hon visar också att alla barn med tidiga beteendestörningar inte nödvändigtvis utvecklar sociala problem senare. Mycket beror det på vilken relation de har till föräldrarna tidigt.

Avhandlingen försvaras fredagen den 13 september, klockan 10.00 i hörsal D, Långhuset, Örebro universitet.

Fotografi på Kari Trost finns att hämta i pressrummet på Örebro universitets webbplats på adressen http://www.oru.se/massmedia/bild.html#trost

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Kari Trost på telefon: 019-30 10 08.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera