Artikel från Lunds universitet
4 september 2002

Ingvar Kamprad invigdenytt Designcentrum på LTH

I dag invigde Ingvar Kamprad det nya Designcentrum på LTH som i fortsättningen bär hans namn.

– Fast det borde heta Bryggan, det namnet symboliserar meningen med hela projektet – att överbrygga klyftan mellan teknik och form. För mig har teknik och design alltid hört samman. Var ska man realisera en dröm om inte vid en teknisk högskola, sa IKEA:s grundare med tillägget att Designcentrum blir unikt i världen.
Christina Rogestam, generaldirektör för Akademiska hus AB, överlämnade huset till universitetsrektor Boel Flodgren och LTH-rektor Gunilla Jönson samtidigt som hon sänkte priset med en miljon!
Rektor Jönson citerade Kierkegaard:
– Människan är summan av sina perspektiv. Här ska vi summera det tekniska med designperspektivet för att utveckla vårt samhälle.
Ingvar Kamprad Designcentrum vid LTH innehåller nya, ändamålsenliga lokaler för studenterna i industridesign. Samtidigt får samtliga studenter vid LTH tillgång till moderna verkstäder, ritsalar, klimat- och virtual reality-laboratorier etc.
Arkitekt Gunilla Svensson berättade hur hon ritat det nya huset i robusta och tåliga material: glas, lärkträ och betong. Idén är att verksamheten ska vara väl synlig utåt och inåt, vilket stora glasytor borgar för. Konstnärliga utsmyckningar i glas har gjorts av Lena Bergström och Gunilla Flander.
Utbildningen i industridesign vid LTH är unik i landet. LTH startade den här ut-bildningen 1995 och var då en föregångare genom att kombinera estetik med kunskaper i modern teknik och produktutveckling – ett konstnärligt perspektiv projicerat på industriella villkor. Studenterna kan också dra nytta av bredden inom Lunds universitet och närheten till forskarbyn Ideon är ytterligare ett plus.
Förutom industri-design-utbildningen har nu även andra avdelningar inom Institutionen för designvetenskaper sin verksamhet här. Totalt ett 100-talet lärare och forskare från följande avdelningar: Certec (rehabiliteringsteknik), Ergonomi och aerosolteknologi, Maskin–konstruk-tion och Förpackningslogistik. Här ska också den nya professorn i innova-tions-teknik hålla till.
1998 donerade Stichting Ikea Foundation 250 miljoner kronor till LTH. Dessa pengar är i huvudsak avsedda att stötta utbildningen i industridesign, men de har också lagt den ekonomiska grunden till bygget av huset. För drygt 200 miljoner kronor har Akademiska Hus byggt ett funktionellt designcentrum. Donationen täcker 57 miljoner av kostnaden.


Nerladdningsbara pressbilder finns att hämta på: http://www.lth.se/nyheter/IKDCpressmapp.

Kontaktinformation
För mer information kontakta informationschef Lisbeth Wester, tel: +4646-222 71 01, mobil +46708-22 01 85, email: Lisbeth.Wester@kansli.lth.se eller journalist Mats Nygren 046-2227086, 0708-220 187. Mats.Nygre@nkansli.lth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera