Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 september 2002

Arbetslösa metallarbetare i Dalsland undersökta

Långtidsarbetslösa metallarbetare i norra Dalsland har en uppgiven inställning till möjligheterna att få arbete. De har ett motstånd till att pendla till annan ort för arbete och har ett ganska genomgripande ointresse för längre studier. Det framkommer i en rapport författad av Jeanette Heilmann. Med rapporten som grund blir hon den första student vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla att erhålla en magisterexamen med ämnesbredd.

“Magisterexamen med ämnesbredd” är en för det svenska utbildningssystemet ny examensform. Vid HTU finns denna examen läsåret 2002/2003 på tre program, bl.a. på det program som Jeanette Heilmann studerat vid: “Samhällsförändring och social handling, 40 p”. Jeanette Heilmann blir nu första student att erhålla denna examen vid HTU.

Jeanette Heilmanns rapport, “Långtidsarbetslösa metallarbetare i norra Dalsland”, har författats i anslutning till Metall 112:s arbetslöshetsprojekt i norra Dalsland. Projektet har samlingstiteln Metalls Utvecklingscentrum (MUC). Metall har via MUC försökt att göra något åt de arbetslösa metallarbetarnas situation, bl.a. genom att försöka stärka deltagarnas självförtroende och genom att slussa ut dem till nya arbeten på hemorten. Ansträngningar av detta slag har ett regionalt intresse, inte minst för att arbetslöshetssituationen i norra Dalsland ligger klart över regionsgenomsnittet (ca 10%).


Representanter för media inbjudes att närvara vid examinationen av Jeanette Heilmann:
Tid och plats: Onsdagen den 11 september klockan 17.30 i Vänersalen, Högskolans lokaler på Campus Vänersborg i Vänerparken.

Välkomna!

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Jeanette Heilmann tel 0521-711511, mobil 070-6943746

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera