Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 september 2002

Europeiskt center för industriell matematik på Chalmers- Handelsminister Leif Pagrotsky inviger 4 september

Som en del i ett tätt kopplat europeiskt nätverk invigs 4 september FCC, The Fraunhofer-Chalmers Research Centre of Industrial Mathematics. Tolv framstående industrimatematiker arbetar nu i centret (år 2004 ska de vara 20). Deras uppgift är att räkna ut hur svensk industri – stora som små företag, inom alla tänkbara branscher – kan bli energisnålare, miljövänligare, kostnadseffektivare och mer innovativa.

Det kan handla om elektromagnetiska problem, hållfasthetsberäkningar, strömningar, utveckling av läkemedel, kvalitetsteknik, mikroprocessorer, optimering, logistik, riskhantering… för att nämna något.
– Med hjälp av datorsimulering är matematik numera ett konkret verktyg – vilket innebär fantastiska möjligheter. Vi kan här erbjuda tillämpad industriell matematik på högsta nivå, säger Uno G Nävert, chef för FCC.

Detta största nordiska matematikcenter i sitt slag, med spetskompetens i alla nyckelområdena beräkningsmatematik, sannolikhet, statistik och optimering, har också en europeisk dimension. Tyska icke vinstdrivande organisationen Fraunhofer – som är ledande i Europa med 56 institut inom naturvetenskap och teknik, 11 000 anställda och en årsomsättning på cirka åtta miljarder kronor – bygger nu ett nätverk som ska sträcka sig ut i Europa. Chalmers har blivit den första samarbetspartnern. Den kompetens som finns inom Fraunhofer kan alltså utnyttjas här på den nordiska utposten.
– Vi kommer särskilt att samarbeta med Fraunhoferinstitutet i Kaiserslautern, med 80 anställda, som har samma inriktning på industriell matematik som vi, säger Uno Nävert.

FCC är en icke vinstdrivande stiftelse som till 40% finansieras av grundarna Fraunhofer och Chalmers, 40% genom industriprojekt och 20% genom offentliga projekt, bland annat EU-projekt.


VÄLKOMMEN TILL INVIGNING, PRESSKONFERENS OCH LUNCH DEN 4 SEPTEMBER

Du har möjlighet att lyssna på och tala med handelsminister Leif Pagrotsky och professor E Jürgen Zöllner, delstaten Rheinland-Pfalz (drygt fyra miljoner invånare) minister för vetenskap, fortbildning, forskning och kultur. Här finns också statssekreteraren för utbildningsdepartementet, Agneta Bladh, Chalmers rektor, professor Jan-Eric Sundgren och Fraunhofersällskapets representant dr Lothar Behlau.

Vi rekommenderar också ett samtal med den inspirerande matematik-professorn Helmut Neunzert, som var den som en gång startade Fraunhofers instititut i Kaiserslautern. Han talar svenska efter många semestrar i stugan i Värmland, och kan ge otaliga exempel på vad man konkret kan göra med matematik.


Plats och tid för lunch:
Restaurang Hyllan, Chalmers Kårhus (gamla delen), Chalmersplatsen 1, klockan 12.45
Plats och tid för presskonferens:
Lilla Salen, Chalmers Kårhus, Chalmersplatsen 1, klockan 14.15
Plats och tid för invigning:
Lilla Salen, Chalmers Kårhus, Chalmersplatsen 1, klockan 15.00

Anmäl deltagande i lunchen senast 3/9 till Anya Rosén,
tel: 031-711 60 01, fax 031-711 60 02 eller e-post: anya@ibiz.se.

Kontaktinformation
Mer information:
Uno Nävert, chef för FCC, The Fraunhofer-Chalmers Research Centre of Industrial Mathematics, Chalmers, tel.: 031-772 4285,
e-post: uno.navert@fcc.chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera