Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 augusti 2002

Unikt analysinstrument byggs för världsberömt oceanografiskt institut

Cox Analytical Systems AB, som är ett avknoppningsföretag från Chalmers har i dagarna undertecknat ett kontrakt med Southampton Oceanography Centre i England om att konstruera ett instrument för mikroradiografisk och mikrokemisk analys av sedimentkärnor.

Detta innebär att ett fullständigt unikt instrument kommer att byggas som möjliggör studier av kemiska och fysikaliska förhållanden i sedimentlager många hundratusentals år bakåt i tiden. Instrumentet kommer att baseras på den specifika patenterade teknik för röntgenoptik som ursprungligen utvecklats vid Institutionen för experimentell fysik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Instrumentet kommer att ha en precision och upplösning som tidigare varit tekniskt omöjlig och kommer att operera på ett sådant sätt att sedimentkärnorna förblir helt intakta och därmed bevarade för framtida analyser. Med instrumentet genomlyser man sedimentkärnorna och kan studera t ex partikelstorlekar och kemisk sammansättning. Utifrån dessa värden kan man dra vissa slutsatser om förhållandena när sedimenten avsattes eller var de kom ifrån.

Projektet är ett samarbete med Southampton Oceanography Centre som är ett av världens ledande oceanografiska institut och som har en unik samling av djuphavssediment. Förhoppningen är att resultaten från mätningar med ett dylikt instrument skall medge en större vetenskaplig förståelse av de kemiska och fysikaliska och därmed klimatologiska förhållandena för flera tusen år sedan. Svensk teknologi får härmed en möjlighet att etablera sig inom ett av de snabbast växande forskningsområdena. Bolagets förhoppning är att denna teknik skall kunna utvecklas till en analytisk standard inom sedimentforskningen över hela världen.

– Instrumentet skall tas i bruk under nästa år och vi bygger det enligt specifikationer från Southampton, säger Anders Rindby på Cox Analytical Systems. Uppdraget stämmer väl med vårt kunnande inom röntgenoptiken och vi ser en utvecklingsbar nisch inom oceanografiska studier.

Cox Analytical Systems är ett avknoppningsbolag från Chalmers som startade sin verksamhet för tolv år sedan Företaget har fem anställda. Man bygger analysinstrument som är baserade på röntgenspektroskopi och röntgenradiografi. Instrumenten används inom rättsmedicin, läkemedelsforskning, geologi, skogs- pappers- och plastbranscherna.

Kontaktinformation
Mer information:
Anders Rindby, Cox Analytical Systems AB, tel: 031-708 36 65,
e-post: anders@coxsys.se
www.coxsys.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera