Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 augusti 2002

Europeisk konferens om ozonforskning på Chalmers

Den 2 – 6 september står Chalmers och Göteborg som värdar för en internationell konferens om ozonforskning. Vetenskapligt fokus ligger på orsaker till och konsekvenser av ozonnedbrytning i stratosfären.

Konferensen hålls på Chalmers för att Sverige spelar en viktig roll för europeisk ozonforskning via ballonguppsändningar på Esrange samt att Donal Murtagh och hans forskarkollegor på Chalmers har en central roll i miljösatelliten Odin. Chalmersforskare är också med i flera forskningsprojekt kopplade till ESAs, europeiska rymdstyrelsen, nya miljösatellit ENVISAT, som bland annat övervakar de processer som styr nedbrytningen av ozon.

– Vartannat eller vart tredje år hålls en sådan här europeisk ozonkonferens. Detta är sjätte gången och det är första gången i Sverige. Det kommer cirka 250 forskare till Chalmers. Bland andra finns chefen för det franska vetenskapsrådet, Gérard Mégie, och handläggaren i EUs forskningskommission, Georgios Amatidis på plats, säger Donal Murtagh.

Enligt Donal Murtagh har man kommit så långt inom ozonforskningen att man har god kontroll på de kemiska processer som styr nedbrytningen av ozon i stratosfären. Därför har utsläppen av de ämnen som orsakar nedbrytning kunnat minskas så mycket att forskarna tycker sig se en minskning även i stratosfären och därmed en återhämtning av ozonskiktet.

Det finns prognoser som säger att ozonskiktet kan vara tillbaka på nästan normal nivå inom 70-100 år men osäkerhetsfaktorerna är förstås många. Därför undersöker man hur väder, vattenånga och olika cirkulationsprocesser i både stratosfären och troposfären påverkar ozonnedbrytningen. Speciellt intressant är att studera den uttunning som observerats i mellanbreddsområdena och att försöka se hur stora klimatförändringar, som till exempel växthuseffekten, påverkar ozonlagret.

Kontaktinformation
Mer information:
Donal Murtagh, Radio- och rymdvetenskap, Chalmers, tel: 031-7725651, e-post: donal@rss.chalmers.se
Läs mer om konferensen: http://www.ozone-sec.ch.cam.ac.uk/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera