Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 augusti 2002

Ungdomar tickande bomb i vägtrafiken

Dags för krafttag för att minska dödsolyckorna.Under första halvåret dödades 279 personer i trafiken på de svenska vägarna. En alldeles för hög siffra, anser det ansvariga statsrådet Björn Rosengren. Därför har han den 8 augusti “beställt ett paket” med konkreta förslag som ska höja trafiksäkerheten.

Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö får i uppdrag att, tillsammans med berörda myndigheter (t.ex. polisen, VTI) och folkrörelser (t.ex. NTF), komma med förslag till hur antalet dödsfall på vägarna ska kunna minskas. Förslagen ska finnas framme under våren 2003, men Ingemar Skogö räknar med att redan innevarande höst lämna viktiga delförslag, som berör yrkesförarna och den privata körutbildningen.

Underlag från VTI
VTI:s generaldirektör Urban Karlström har för statsrådet presenterat alarmerande underhandssiffror från en blivande rapport om trafiksäkerhetsutvecklingen under 1990-talet.

– Antalet dödsolyckor bland unga förare har ökat drastiskt under en femårsperiod. Drygt 30 procent fler dödsolyckor inträffar numera i åldersgruppen 18-24 år, medan dödsolyckorna bland förare som är 65 år och äldre har minskat.

När det gäller inblandade fordon visar VTI:s underhandssiffror att antalet årligen dödade i mötes- och omkörningsolyckor med tung lastbil inblandad har dubblerats från ca 35 till ca 75.

Fortfarande är bältesslarv, höga hastigheter och att man kör med alkohol i kroppen vanliga orsaker till dödsolyckor. Vid hälften av alla dödsolyckor har den förolyckade kört utan bälte.

Tickande bomb
VTI:s forskare pekar på en tickande bomb som hotar de närmaste årens säkerhetsarbete. Det gäller de unga mellan 18 och 24 år. Trots att antalet körkortsinnehavare i denna åldersgrupp minskar ökar deras andel av de dödade i trafiken. Bombens sprängkraft förklaras av att de närmaste åren kommer antalet ungdomar i denna åldersgrupp att öka kraftigt. Snabba insatser måste till för utbildning, attitydpåverkan, information och övervakning.

Minskad övervakning
Polisens resurstimmar för övervakning har minskat från 1997 (1 262 000 timmar) till 2001 (933 000 timmar). De inledda försöken med automatisk hastighetsövervakning är lovande, men den långsiktiga effekten är osäker. När det gäller det förebyggande trafiksäkerhetsarbetet är synliga poliser på vägarna en allt viktigare ingrediens.

Kritisk underton
Man kan ana en försiktig kritik från VTI-forskarna när det gäller strategin att genomföra Nollvisionen. Utvecklingen 1999-2001 har varit mycket dålig i Sverige, även internationell sett. Ökade risker och försämrat beteende, ökande hastigheter och större andel tunga fordon är några av faktorerna som enligt VTI-forskarna har lett till ca 300 “extra” förlorade liv under denna period.

– Enbart vägåtgärder räcker inte, säger Ulf Brüde, trafiksäkerhetsforskare vid VTI. Även om mitträckena på 2+1-vägar hittills räddat ca 10 liv per år så tar mobilpratande under körning lika många liv.

Han tror på en omstart för det traditionella, gnetande trafiksäkerhetsarbetet. Tagna initiativ i väg- och gatunätet måste fullföljas och kompletteras med kraftfulla åtgärder som har trafikanten i fokus.

Kontaktinformation
Ulf Brüde, VTI, tfn 013-204166
Thomas Lange, VTI, tfn 013-204216

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera