Tema

Ny viktig resurs för västsvenska forskare

På onsdag, den 28 augusti, slår en ny enhet, ”The SWEGENE Proteomics Core Facility”, officiellt upp portarna här i Göteborg. Syftet är att ge regionens forskare tillgång till utrustning och kompetens inom området storskalig proteomik.

”The SWEGENE Proteomics Core Facility” har med stöd från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse tillkommit som ett samarbete mellan universiteten i Göteborg och Lund samt Chalmers tekniska högskola.

Proteomik är studiet av proteomet, det vill säga alla de proteiner som kodas av arvsmassan (genomet) hos en cell, vävnad eller organism. Proteomik är för närvarande ett forskningsfält under stark tillväxt. Då många av cellens regleringsmekanismer äger rum just i form av diverse
proteinförändringar finns här en stor potential för en ökad förståelse av grundläggande livsfunktioner samt utveckling av nya läkemedel.

De tekniker som vanligast används för storskaliga proteomik-studier är två-dimensionell gel-elektrofores samt mass-spektrometri. Den förstnämnda tekniken används främst för att separera och kvantifiera proteiner, den andra främst för att identifiera och karaktärisera dem. Den nödvändiga utrustningen är delvis mycket dyr och följaktligen
lämplig att samla i så kallade core-faciliteter där flera enskilda forskargrupper kan få tillgång till tekniker som normalt vore utom räckhåll av ekonomiska skäl.

Rektor för Göteborgs universitet, Bo Samuelsson kommer att hålla i saxen då bandet klipps den 28 augusti. Professor Peter James från Lund samt professor Mark Emmett från Florida, USA ger seminarier kring sin forskning under invigningen.

För mer information kontakta Fil doktor Joakim Norbeck, föreståndare för faciliteten tel 031 – 773 32 34

Kontaktinformation
Carina Elmäng
informatör
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
tel 031-773 35 77
fax 031-82 58 92
mobil 0708-77 33 57

Ny viktig resurs för västsvenska forskare

 lästid ~ 1 min