Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 augusti 2002

Miljödebatt på högsta nivå i GöteborgFrån FN:s toppmöte i Johannesburg till Göta älvs botten

I höst blir det miljödebatt på högsta nivå. i Göteborg. GMV, Göteborgs MiljöVetenskapliga centrum, vid Chalmers och Göteborgs universitet inbjuder till en öppen föreläsningsserie som tar upp frågor om hållbar utveckling och miljövetenskap på ett populärvetenskapligt sätt.

Höstens tema är “Att välja väg – Hur når vi framtidens hållbara
samhälle?” där ämnen från miljöpolitik till miljöjournalistik
behandlas.

Onsdagen den 4 september inleds föreläsningsserien om framtidens
vägval där alla får chans att lyssna, samtala och debattera med
politiker och forskare. Först ut är några av Sveriges
miljöintresserade politiker som kommer debattera miljöfrågor inför
riksdagsvalet.

Larmrapporter om det miljömässiga tillståndet i världen duggar tätt.
Finns det några lösningar på dessa problem? Lyssna på vad forskare
och politiker har att säga.

Det har gått 10 år sedan FN:s viktiga konferens om miljö och
utveckling i Rio och i september äger en uppföljare rum i
Johannesburg. Fortfarande känner många att de lösningar som finns
till miljöproblemen är ett val mellan pest och kolera, några lyckas
dock se att det finns möjligheter.

Tid: Hösten 2002, onsdagar 18.15-20.00, om inget annat anges.
Plats: Vasa sal A, Vera Sandbergs allé 8, fd Vasa Sjukhus, Chalmers, Göteborg.


4 september
DEBATT! Miljö i politiken
Hur ställer sig våra ledande politiker till miljön och en hållbar
samhällsutveckling?
Debatt inför valet med bl a Claes Roxbergh (kommunalpolitiker, mp),
Lars Lindblad (riksdagsman, m) och Jonas Sjöstedt
(EU-parlamentariker, v), Harald Nordlund (riksdagsman, fp), Eskil
Erlandsson (riksdagsman, c).

11 september
Konflikter mellan utveckling och miljö i utvecklingsländer –
Vid FN:s toppmöte i Johannesburg hösten 2002 behandlas många
miljöproblem som i högsta grad berör utvecklingsländer. Leif Ohlsson
tar upp konflikter mellan behov, resurser och miljö som ofta skapas i
ett lands utvecklingsprocess.
Leif Ohlsson, Inst. för Freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs Universitet.

18 september
Expedition i Göteborgs undervattensmiljö
Forskningsfartyget R/V Skagerak kommer att föra dig ut på en
Oceanografisk expedition i Göta älvmynningens unika undervattensmiljö
där sött möter salt. Ett antal provtagningar kommer att göras och
utvärderas under färden med hjälp av vetenskaplig expertis. Aktuella
miljöfrågor såsom den pågående muddringen av hamninloppet och den
eventuella utbyggnaden av Ryaverken och dess aspekter på livet i
vattnet behandlas. Turen varar ca två timmar och två eller tre turer
kommer att ske beroende på intresse. Mötesplats meddelas vid anmälan.
OBS! Begränsat antal platser. Föranmälan krävs till Samuel Brohede
(tel: 031- 772 18 83, e-post: samuel.brohede@rss.chalmers.se).


25 september
Klimatet 10 år efter Rio
En av dagens och framtidens viktigaste frågor är klimatet. Det har
gått 10 år sedan FN:s viktiga konferens om miljö och utveckling i Rio
och i september äger en uppföljare rum i Johannesburg. Föreläsningen
tar upp vad som måste göras för att åstadkomma förändringar, där
åtgärder krävs både lokalt och globalt och med engagemang från
politiker och näringsliv.
Bert Bohlin, Professor emeritus, Stockholms Universitet och f.d.
ordförande i IPCC (International Panel on Climate Change)


2 oktober
Fattigdom och miljöfrågor i en globaliserad värld
“Globaliseringen har kommit för att stanna. Den erbjuder många
möjligheter för människor och företag i alla länder. Men den
innehåller också risker i form av ökade gap ekonomiskt och
kunskapsmässigt och en galloperande miljöförstöring. Vi måste ta
dessa skuggsidor på allvar.”
Anders Wijkman, Ambassadör och ledamot i EU-parlamentet, fd
biträdande generalsekreterare i FN och generalsekreterare för
Naturskyddsföreningen och Röda Korset.

10 oktober OBS torsdag
Volvos miljöpris 2002
Föreläsningen hålls av årets pristagare av Volvos miljöpris som är
två internationellt erkända miljöekonomer. Tillsammans har de
bidragit till en mycket större förståelse av relationerna mellan
utveckling, miljö och fattigdom. För mer information, se
www.environment-prize.com
Sir Partha Sarathi Dasgupta, Professor vid University of Cambridge
Karl-Göran Mäler, Professor vid Stockholms handelshögskola
Föreläsningen kan komma att hållas på engelska.

16 oktober
Miljöproblemen i media – larmrapport och sen?
Går medierna både på bredden och djupet när det gäller miljöproblem?
Hur skapas miljöjournalistik, vad innehåller miljöjournalistiken och
hur relaterar sig miljöjournalistiken till publiken?
Gunilla Jarlbro, Medie- och kommunikationsvetenskap Lunds Universitet

23 oktober
Fallet Lundby: En kurs i den krångliga verkligheten om hållbar utveckling
Tomas Kåberger kommer att tillsammans med Ylwa Engwall presentera
resultat från en kurs om mobilitet och hållbar stadsutveckling i
stadsdelen Lundby som drevs av Göteborgs MiljöVetenskapliga centrum
under våren 2002. Under kursen arbetade studenterna från olika
utbildningsprogram tillsammans med att ta fram och analysera
utvecklingsvarianter för stadsdelen tillsammans med människor,
företag och organisationer i Lundby.
Tomas Kåberger, Göteborgs MiljöVetenskapliga centrum
Ylwa Engwall, student, Humanekologi, Göteborgs Universitet

Kontaktinformation
För ytterligare information:
www.miljo.chalmers.se/sem2002

Tobias Persson, tel: 031 – 772 34 55, frttp@fy.chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera