Artikel från Lunds universitet
23 augusti 2002

Välkommen till invigning avIngvar Kamprad Designcentrum

Den 4 september inviger Ingvar Kamprad personligen LTH:s nya hus ? Ingvar Kamprad Designcentrum.

Ni är välkomna till en speciell visning av det nya huset kl 9.15 med arkitekten Gunilla Svensson som guide. Vid en presskonferens kl 10.00 deltar Ingvar Kamprad, LTH:s rektor Gunilla Jönson och koncernchef Christina Rogestam från Akademiska Hus. Invigningen sker kl 11 och följs av en lätt lunch.
När LTH startade utbildningen i industridesign hösten 1995 var högskolan en föregångare genom att kombinera skolning i estetik med utbildning i modern teknik. För att forma vardagens produkter och system krävs en stark koppling mellan estetiska, tekniska och ekonomiska aspekter. En som trodde på den här idén var Ingvar Kamprad. 1998 donerade Stichting IKEA Foundation 250 miljoner till Lunds Tekniska Högskola. Pengar som sedan dess både stöttat en utveckling av ut-bild-ningen och lagt den ekonomiska grunden till att bygga det nya huset.
Ingvar Kamprad Designcentrum är den största investeringen i en utbyggnad av LTH:s verksamhet sedan pionjärtiden på 60-talet. För drygt 200 miljoner kronor har Akademiska Hus byggt ett funktionellt designcentrum i trä, glas och betong på totalt 13.000 kvadratmeter. Gestaltande arkitekt är Gunilla Svensson och konstnärliga utsmyckningar i glas har gjorts av Lena Bergström och Britta Flander.

Program för invigningen
9.15 pressvisning av huset ? parkeringsplats från Sölvegatan.
10.00 Presskonferens med Ingvar Kamprad, LTH-rektor Gunilla Jönson, arkitekt Gunilla Svensson, prefekt Gerd Johansson, Christina Rogestam, VD för Akademiska Hus AB samt Sune Walter, VD för Akademiska Hus i Lund AB. Lokal: seminarierum 304 (vägen skyltas).
11.00 Invigningsceremoni med efterföljande lunch.
På eftermiddagen håller institutionen för designvetenskaper öppet hus och presenterar sin verksamhet och forskning.

Kontaktinformation
Mer information finns på: http://www.designcentrum.lth.se/
För ytterligare upplysningar kontakta informationschef Lisbeth Wester, tel 046-222 71 07 , Mobil: 0708-22 01 85, epost: Lisbeth.Wester@kansli.lth.se
Se även info om de samtidigt pågående Ideondagarna: www.ideondagarna.nu

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera