Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 augusti 2002

Invigning av HPC2N Super Cluster

Vi har glädjen att inbjuda media att delta vid invigningen av HPC2N Super Cluster som äger rum den 27 augusti vid Umeå universitet, med start klockan 13.15 i MIT-huset, sal MA 121.

HPC2N har byggt Sveriges första PC-kluster i superdatorklass. Det nya datorsystemet, för närvarande Sveriges snabbaste och kraftfullaste, är placerat vid Umeå universitet och är tillgängligt för forskare från hela landet. Den nya resursen medför en dramatisk förbättring för landets beräknings-inriktade forskare inom till exempel medicin, naturvetenskap och teknik.

Införskaffandet av det nya datorsystemet har möjliggjorts genom en donation från Kempestiftelserna.

PC-klustret består av 240 processorer och över 120 Gbyte primärminne. Systemet har en teoretisk maximal prestanda på 800 Gflops/s (800 miljarder flyttalsoperationer per sekund) och är möjligt att bygga ut ytterligare. Linux-baserade PC-kluster är kostnadseffektiva alternativ till traditionella superdatorer, eftersom de till stora delar byggs med prisvärda komponenter från persondatorer.

HPC2N är sedan länge drivande i utvecklingen av högpresterande beräkningar i Sverige. Det nya PC-klustret ersätter den superdator, som när den installerades 1997, var Sveriges snabbaste dator. HPC2N har även tidigare byggt PC-kluster, men då av mindre storlek. Till exempel byggde man det första svenska PC-klustret med högpresterande nätverk i ett lyckosamt projekt som fått flera efterföljare i landet. Det systemet har även fungerat som en testanläggning för det nya första svenska superklustret, som även det förväntas få efterföljare vid andra universitet och superdatorcentra.

HPC2N är ett nationellt centrum för parallella och vetenskapliga beräkningar, organiserat som ett kompetensnätverk mellan Luleå tekniska universitet, Mitthögskolan, Institutet för rymdfysik i Kiruna, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU och Umeå universitet. HPC2N ingår i Vetenskaps-rådets nyligen etablerade metacenter SNIC. Vetenskapsrådet är huvudfinansiär för verksamheten vid HPC2N.

Programmet för invigningen finns på:
http://www.hpc2n.umu.se/events/workshops/02/invigning/

Ytterligare information ges av:
Dr Erik Elmroth, tel: 090-786 6986, elmroth@cs.umu.se
Dr Mats Nylén, tel:090-786 6956, nylen@tp.umu.se
Professor Bo Kågström
Föreståndare vid HPC2N
Tel: 090-786 54 19, 073-620 54 19
E-post:bo.kagstrom@cs.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera