Artikel från Vetenskapsrådet
15 augusti 2002

Högaktuell global konferens om vattenmiljö

En internationell vattenkonferens hålls nästa vecka i Kalmar. Omkring 120 forskare, beslutsfattare och representanter för olika vattenintresseorganisationer kommer från hela världen. Diskussionen kommer bl a att handla om vad som krävs för en förbättrad vattenmiljö runt om i världen. Sommarens översvämningar i Centraleuropa och Kina, likaväl som torkan i Indien och Pakistan, vittnar om behovet av brådskande åtgärder.

En säkrad hantering av vattnet står högt på den globala dagordningen. Kalmarkonferensen är ett led i det internationella samarbetet för en hållbar utveckling – som senare denna månad kommer att avhandlas under världsmiljökonferensen i Johannesburg i Sydafrika.

Kalmarmötet är också unikt i det att deltagare från olika “vattensektorer” samlas för gemensamma överläggningar och problemlösningar. Bland deltagarna finns såväl forskare inom bland annat hydrologi, juridik och samhällsvetenskap, som politiker och representanter från olika vattenintressen och vattenmyndigheter.

DEL I NYTT MILJÖPROGRAM
Konferensen är en inledande del av ett program startat av UNESCO. Programmet kallas HELP – Hydrology for the Environment, Life and Policy. Syftet är att i ett antal avrinningsområden över hela världen genomföra projekt som syftar till integrerad vattenresurshantering. Goda exempel på hur forskare, beslutsfattare och olika intressenter inom vattenresurshanteringen kan samordna sina kunskaper och erfarenheter ska tas fram för att användas inom andra avrinningsområ­den. Programmets motto är “verkliga frågor i verkliga avrinningsområden för verkliga människor”.

ARRANGÖRER OCH DATUM
Konferensens officiella namn är “Towards integrated catchment management: Increasing the dialogue between scientists, policy makers and stake­holders” och hålls den 18-22 augusti i Kalmar.
Bakom mötet står Svenska IHP-kommitten (Internationella Hydrologiska Programmet) som är en del av Vetenskapsrådet, i samarbete med Stockholm International Water Institute (SIWI), Global Water Partnership (GWP), samt UNESCO.
Konferensen finansieras med medel från Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Sida, Storbritaniens IHP-kommittee, och UNESCO.

KONTAKTPERSONER OCH MER INFORMATION
Vetenskapsrådet – Lotta Andersson: 013-28 18 28 / 073-926 23 57 / lotta.andersson@vr.se
Global Water Partnership (GWP) – Björn Guterstam: 070-4925206 / bjorn.guterstam@sida.se
Stockholm International Water Institute (SIWI) – Malin Falkenmark: 08-522 139 77 / malin.falkenmark@siwi.org
UNESCO – Mike Bonell: +33 (0)1 45 68 39 96 39 96 / m.bonell@unesco.org

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera