Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 augusti 2002

Fler studenter men färre i teknik vid Luleå tekniska universitet

Antalet studenter som söker till vårdutbildningar ökar i landet medan sökandet till de traditionella tekniska utbildningarna minskar. Så är förhållandet också vid Luleå tekniska universitet, där totala antalet antagna studenter i höst beräknas öka med något hundratal.

Samtidigt som antalet utbildningsplatser i landet har ökat mycket kraftigt på senare år inom framför allt teknikområdet, har antalet antagna till ingenjörsutbildning i år minskat med 10 % medan antalet antagna till civilingenjörsutbildning minskat med 5 %. Det framgår av VHS (Verket för högskoleservice) statistik över höstens antagning.

När den andra antagningsomgången inför hösten nu är klar, står det klart att universitet och högskolor med tekniska utbildningar vidkänns ett kraftigt minskat antal sökande, vilket kan leda till problem med överkapacitet och försämrad ekonomi för lärosätena. I Uppsala, till exempel, planerar man att “låna ut” övertaliga universitetslektorer inom teknik, naturvetenskap och språk till gymnasieskolan.

Över hela landet blir det allt vanligare med tomma platser vid tekniska utbildningar, även till civilingenjör. Vid till exempel Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och Umeå universitet har man vid de flesta civilingenjörsprogram antagit alla reserver och ändå inte fått fulla klasser. Även vid Chalmers antar man alla behöriga sökande till flera av civilingenjörsprogrammen.

Vid Luleå tekniska universitet är det bara civilingenjörsprogrammet industriell ekonomi som har ett så starkt söktryck att inte alla behöriga sökande kunnat antas. Liksom landet i övrigt är det civilingenjörsprogrammet i kemiteknik som har svårast att dra till sig sökande.

Den största minskningen, i landet som helhet och i Luleå, har skett inom utbildningsområdet data. En tydlig trend är att det i första hand är kvinnor som överger detta område. I landet har andelen kvinnor minskat från 42 % till 31 % på bara två år. (Alla siffror som gäller fördelning mellan män och kvinnor bland höstens antagna vid Luleå tekniska universitet beräknas bli klara först i september efter registreringen.)

När sökandet minskar till de traditionella tekniska utbildningarna är det dock mycket positivt att universitetet antagit ett par hundra studenter till de nya breda så kallade arenorna som blandar teknik och andra ämnen.

– Utvecklingen visar att vår satsning på de nya breda arenorna är både riktig och nödvändig, säger rektor Ingegerd Palmér.

Totalt sett beräknas antalet centralt antagna studenter vid Luleå tekniska universitet öka med 100 jämfört med förra året (och 300 fler jämfört med 2000). Till det kommer den lokala antagningen, där också en ökning väntas, bland annat vid de decentraliserade lärarutbildningarna som utökats ytterligare, de helt nya decentraliserade ekonomutbildningarna samt de nya medieutbildningarna vid Musikhögskolan i Piteå.

– Totalt sett kan man säga att antagningsläget är i klass med förra året och vi ökar något. Minskningen av antagna till de traditionella tekniska utbildningarna delar vi med övriga landet, säger rektor Ingegerd Palmér.

För Luleå tekniska universitet fortsätter arbetet med att utveckla fler så kallade arenor, där studenterna läser såväl teknik som en rad andra ämnen. De närmaste veckorna startar ytterligare tre nya arenor. Dessa är Livsstil, hälsa & teknik, Jordens resurser och Innovativ teknik och företagande. Därmed finns totalt sex arenor vid universitetet. De övriga är Media, musik & teknik, Lärande samt Nätverk.

Kontaktinformation
Upplysningar: rektor Ingegerd Palmér, tel 0920-49 16 08, 070-529 16 08, prodekanus Inger Bergström, tel 0920-49 14 26, 070-666 14 26, eller informatör Jan Nyberg, tel 0920-49 16 21, 070-672 01 11

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera