Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 augusti 2002

Internationellt malariacenter till Stockholm

Svenska malariaforskare vid Stockholms universitet, Karolinska Institutet och Smittskyddsinstitutet har idag utsetts att under åren 2003-2005 vara värdar för det sk MIM-sekretariatet. Under de senaste tre åren har sekretariatet letts av Fogarty International Center vid det amerikanska National Institutes of Health.

MIM står för “Multilateral Initiative on Malaria” och är en internationell sammanslutning av forskare och folkhälsoaktörer som etablerades 1997 i Dakar, Senegal i samband med den första pan-afrikanska malariakonferensen. Det beslöts redan då att sekretariatet skulle rotera treårsvis mellan de medverkande organisationerna. Val av plats sker genom omröstning bland huvudsponsorerna inom fem länder i USA och Europa, de 11 afrikanska länder som deltagit i samarbetet sedan starten samt andra stödjande organisationer och FN-organ.

MIM har som mål att stimulera och stödja forskningssamarbeten som är inriktade på behandling och kontroll av malaria i de delar av världen där sjukdomen är mest spridd, främst Afrika, men även Sydamerika och Asien. MIM arbetar för att öka global kommunikation och uppbyggnad av högklassig forskning rörande malaria i Afrika genom att förstärka forskningskapaciteten och kompetensen.

Varje år dör 2,7 miljoner människor i malaria, enligt de senaste beräkningarna, och 90 procent av dessa är barn under fem års ålder Sjukdomen innebär en enorm ekonomisk belastning för de länder där den är mest vanligt förekommande. Över 300 miljoner nya sjukdomsfall inträffar varje år. Dess värre ökar antalet malariafall beroende på myggors allt större motståndskraft mot insekticider, resistensutveckling mot de mediciner som finns och på förändringar i miljön. Om inte nya strategier utarbetas kommer lidande och död på grund av malaria att öka och sjukdomen kommer även fortsättningsvis att vara ett avgörande hinder för ekonomisk och social utveckling i dessa områden, förutom det hot det utgör mot de miljontals personer som besöker dessa regioner årligen.

Läkare Andreas Heddini kommer att verka som koordinator vid sekretariatet. Styrelsen kommer att bestå av professorerna Marita Troye-Blomberg och Ingrid Faye samt professor Mats Wahlgren, som kommer att fungera som direktör. Därmed finns specialistkompetens från både parasitologi, myggforskning och immunologi inom sekretariatets ledning. Även malariaforskare från andra grupper i Stockholm, Uppsala, Umeå och Göteborg, som redan idag samarbetar i ett nätverk, kommer att medverka i sekretariatets aktiviteter.

Det svenska värdskapet stöds förutom av SU, KI och SMI också av bl.a. SIDA, Vetenskapsrådet, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Kungliga Vetenskaps-akademien och The International Science Program.

MIM-sekretariatet flyttas till Stockholm under slutet av 2002, strax efter den tredje pan-afrikanska malariakonferensen, som hålls 17-22 november i Arusha, Tanzania. Liksom vid tidigare MIM-konferenser samlas då malariaforskare från hela Afrika och resten av världen, för att utbyta forskningsresultat och erfarenheter om hur man på ett mer effektivt sätt kan bemöta malariaepidemin, och vidare förstärka forskningsaktiviteter.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Andreas Heddini, Karolinska Institutet, tel. 070 757 4562, andreas.heddini@mtc.ki.se
Ingrid Faye, Stockholms universitet, tel. 08-161272, ingrid.faye@genetics.su.se
Marita Troye-Blomberg, Stockholms universitet, tel. 08-164164, marita@imun.su.se
Mats Wahlgren, Karolinska Institutet och Smittskyddsinstitutet, tel. 08-7287277,
mats.wahlgren@smi.ki.se

Se också: http://mim.nih.gov

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera