Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 juli 2002

Stipendier till kvinnliga forskare vid Stockholms universitet

Ur Anna Ahlström och Ellen Terserus Stiftelse har ett antal kvinnliga forskare vid Stockholms universitet fått stipendier läsåret 2002/03 på tillsammans 3 160 000 kronor:

Vid Humanistiska fakulteten
stipendier för filosofie doktorer:

Lena Sjögren, antikens kultur och samhällsliv, med projektplan för The past in the past.A study of reuse of Minoan architecture during the Archaic periods on Crete

Åsa Carlson, praktisk filosofi, med projektplan för Problematisering av begreppet intentionalitet och av vad intentionala relationer till skillnad från kausala relationer kan vara

Lena Gemzöe, centrum för kvinnoforskning, med projektplan för Pilgrimsresor till kvinnliga helgon i det moderna Portugal

Victorine Hancock, franska, med projektplan för Textstrukturering i franskt inlärarspråk

doktorandstipendier:

Liselott Bergström, laborativ arkeologi, med projektplan för Mikrofossila växtlämningar från neolitiska skelettgravar

Linda Kahlin, nordiska språk, med projektplan för Genus och identitet hos andra generationens invandrare

Eeva Koponen, lingvistik, med projektplan för Spädbarns talperception samt modellering av den ontogenetiska talutvecklingsprocessen

Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten
stipendier för filosofie doktorer:

Yvonne Svanström, ekonomisk historia, med projektplan för Från bondmora till radikalfeminist? Centerkvinnor och jordbrukarkvinnor 1930-

Maria Jansson, statsvetenskap, med projektplan för Gränslös vardag – moderskap och arbete i internationellt beslutsfattande

doktorandstipendium:

My Lilja, kriminologi, med projektplan för Studie av olika aktörers bild av narkotikaproblemet i S:t Petersburg, Ryssland

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera